Arī 2021. gadā būs pieejams atbalsts diasporas pašdarbības kopām

25.01.2021

Šogad tiks turpināta 2020. gadā sekmīgi aizsāktā un PBLA administrētā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas programma diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai.

 

Šīs programmas ietvaros konkursa kārtībā diasporas pašdarbības mākslinieciskās kopas varēs pretendēt uz vienreizēju rēķina (rēķinu) apmaksu ne vairāk kā EUR 1350.00 apmērā:

 

  • skatuves tērpu vai tautas tērpu (vainagi, saktas, sleņģenes, apavi, jostas u.c.) iegādei vai pasūtināšanai;
  • mūzikas instrumentu iegādei vai pasūtināšanai;
  • dekorāciju materiālu vai rekvizītu iegādei vai to izgatavošanas pasūtināšanai;
  • materiālu iegādei, kas paredzēti lietišķās mākslas darbu izgatavošanai;
  • mēģinājumu un nodarbību telpu nomai.

 

Latviešu kori ārzemēs, deju vai folkloras kopas, teātra trupas un lietišķās mākslas studijas ārzemēs konkursa kārtībā vēlākais līdz šī gada 15. februārim var pieteikties šādam atbalstam attiecīgajās centrālajās mītņu zemju organizācijās, e-pastu adreses skat. PBLA mājas lapas sadaļā “Biedri”: www.pbla.lv/biedri/. (PBLA pārstāvniecība)