Ar šo dienu iesākas Latvijas valsts simtgades gads!

01.01.2018

2018.gadā Latvija svin neatkarīgas valsts izveidošanas simtgadi. Plašā svinību programma pašu mājās un citur pasaulē ir apliecinājums mūsu kultūras izcilībām, dzīvesveida vērtībām un inovatīvajam garam. Mēs izzinām, radām un svinam – Latvijas nākotnei!

Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecus gadus, no 2017. līdz 2021. gadam. Katru gadu mēs atzīmējam pieturas punktus celā uz Latvijas valstiskumu, sākot ar 1917.gada Pirmā Latgales kongresa, kas iezīmēja Latgales apņemšanos apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz vienotas valsts izveidi, simtgadi, turpinot ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu 2018.gada 18.novembrī, cildinot Brīvības cīņu varoņus 2019.gadā, līdz pat Latvijas starptautiskās de iure un de facto atzīšanas simtgadei 2021.gadā.

LV100 svinības sākās 2017.gada 4.maijā ar projektu “Apskauj Latviju”, iestādot 100 ozolus ap Latvijas robežām. Šai akcijai sekoja Baltā Galdauta svētki par godu 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai, kad Latvijas PSR Augstākā Padome demokrātiski nobalsoja par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. Deklarācijas pieņemšana bija pirmais solis ceļā uz Latvijas brīvību no piecdesmit gadus ilgušās Padomju okupācijas.

Simtgades svinību kulminācija būs 2018. gada 18. novembrī, taču visu simtgades svinību periodu mūs priecēs daudzveidīgi kultūras, izglītības, publiskās diplomātijas un starpdisciplināri pasākumi un projektu Latvijas novados, galvaspilsētā un dažādās pasaules metropolēs.