Apsveicam 2017. gada PBLA KF laureātus!

27.11.2017

GODA BALVA

Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei (Latvijā)

  • par nerimstošu atbalstu un vērienīgu ieguldījumu latvietības stiprināšanā visā pasaulē.

KRIŠJĀŅA BARONA PRĒMIJA

rakstniecei / žurnālistei Eleonorai Šturmai (ASV)

  • par izcilu veikumu kultūras notikumu dokumentācijā, par rakstu sēriju Kultūržurnālistes piezīmes no Ņujorkas.

ATZINĪBAS RAKSTI

Sv. Jāņa draudzes (Toronto) Vokālā ansambļa ilggadējai diriģentei Brigitai Alkai (Kanādā)

  • par ilggadēju kalpošanu latviešu mākslai un garīgai mūzikai, vadot Sv. Jāņa draudzes vokālo ansambli un vīru kori Straume.

Laikraksta Laiks redaktorei Ligitai Kovtunai (Latvijā)

  • par labu sakaru izveidošanu un uzturēšanu ar latviešiem visā pasaulē, par izciliem rakstiem un intervijām laikrakstā Laiks.

Latviešu valodas filoloģei Dacei Mažeikai (ASV)

  • par izcilu darbu atbalstot un attīstot latviskās izglītības darbu latviešu skolās ASV.

Komponistei Ellai Mačēnai (Austrālijā)

  • par latviešu mūzikas veicināšanu Austrālijā, iekļaujot latviskus elementus savā daiļradē, gan latviešu klausītājiem, gan plašākai publikai; par izciliem kora skaņdarbiem Ar Dieviņu, Noriet saule vakarā un Svešās zemes vējš.

Maskavas Latviešu biedrības kora Tālava diriģentei Tamārai Semičevai

  • par 25 gadu milzīgu darbu latviešu kora mākslas popularizēšanā Krievijā un pasaulē.

Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu Melburnā rīcības komitejai

  • par sekmīgu Austrālijas latviešu kultūras svētku sarīkošanu un norisi, par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā.

Eslingenas Dziesmu svētkiem 70 Eslingenā, Vācijā rīcības komitejai un mākslinieciskai padomei

  • par sekmīgu Eiropas latviešu dziesmu svētku sarīkošanu un norisi, par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Eiropā, rīkojot Eslingenas dziesmu svētkiem 70.

XIV Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku ASV Baltimorā rīcības komitejai

  • par sekmīgu ASV latviešu dziesmu un deju svētku sarīkošanu un norisi, par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu ASV.

PBLA KF