PBLA Akcijas “Man dziesmiņu nepietrūka” II. posma iesniegšanas termiņš ir pagarināts! Lūgums skolām balsot un noteikt savas skolas 10 mīļākās tautasdziesmas un tās rakstiski nosūtīt PBLA uz info@mandziesminunepietruka.lv līdz 2016.g. 15. decembrim.

No savas skolas 10 mīļākām dziesmām skolām izveidot video ierakstu, kur skola (vai klase, animācija, leļļu teātris utt.) uzved vienu no šīm tautasdziesmām un to ievieto YouTube kanālā. Par YouTube saiti skola paziņo PBLA rakstiski: info@mandziesminunepietruka.lv līdz 2017.g. 30. maijam

PBLA izveidos lietotni ar visām iesūtītajām dziesmām, iekļaujot arī skolu YouTube ierakstus. Šī būs diasporu skolu dāvana Latvijai tās simtgadē.

Akcijas nolikums (PDF)

 

Akcijas I. posma dalībnieki

Melburnas latviešu pamatskola “Daugava”
8. klases tautas dziesmas par bitēm

 

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola
6. klases mīļākās tautas dziesmas

 

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola
1. klases Tautas dziesmas par mammām un saulīti

 

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola
7. klases meitenes – uzstājas ar tautas dziesmām

 

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola
3. klase – Tautas dziesmas un tautas tērpi

 

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola
2. klase – Tautas dziesmu pantmērs

 

Latviešu skola Hamiltonā, Kanādā
7. klases skolnieču pētījums

 

Bostonas latviešu skola
Skaisti dziedi lakstīgala

 

Ņudzersijas latviešu skola
Elizabetes Mitenbergas pētījuma darbs (7.klase)

 

Ņudzersijas latviešu skola

Kurta Vītiņa pētījuma darbs (7. klase)

 

Ņudzersijas latviešu skola
Nila Berg pētījuma darbs (7. klase)

 

Gaŗezera Sagatavošanas skola
Upe nesa ozoliņu

 

Gaŗezera Sagatavošanas skola
Āvu, āvu baltas kājas

 

Gaŗezera Sagatavošanas skola
Tumša, tumša tā eglīte

 

Gaŗezera Sagatavošanas skolas Valodas sēta

 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 4A. klases pētījums
Saulīte latviešu tautasdziesmās

 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 3. klases pētījums
Jaunība latviešu tautasdziesmās

 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 1. klases pētījums
Vedības latviešu tautasdziesmās

 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 4B. klases pētījums
Karavīri latviešu tautasdziesmās

 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 2A. klases pētījums
Nacionālā apziņa latviešu tautasdziesmās

 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 2B. klases pētījums
Mīlestība latviešu tautasdziesmās

 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas koris

 

Gaŗezera Spēka Dziesma

 

Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskola “Kursa”

 

Reijkjavīkas latviešu skola -Tēma: akmens, ūdens, uguns un vējš

 

Tulovas /Īrija/ latviešu skoliņas “Saulessvece” projekts par Dainu skapi

 

Briseles 2. Eiropas skola
Jaunieši 11-13 g.v. atlasītās latviešu “Līgo” tautasdziesmas

 

Sākumskolas un bērnudārza bērnu uzvedums “Putni latviešu tautasdziesmās”