Aicinām latviešu skolas ārpus Eiropas pieteikties skolu atbalsta sistēmas finansējumam

22.03.2017

Šogad atkal aicinām latviešu skolas ārpus Eiropas pieteikties skolu atbalsta sistēmas  finansējumam, ko nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programma „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 16 200 EUR. Plānots, ka vienai skolai sniegtais atbalsts būs līdz 1000 EUR, bet izņēmuma gadījumos finansējuma piešķiršanas komisija var lemt par lielāka apjoma finansējuma piešķiršanu.

Tiks akcepteti tēriņi no 2017. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 20. novembrim.

Līdzekļu piešķiršanas gadījumā skola atskaitē iesniedz čekus par precīzi tādu pašu summu, kāda tai tikusi piešķirta. Visas naudas summas jāpārvērš eiro izteiksmē čeka izsniegšanas dienā.

Projektu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).

Skolām, kas piesakās uz finansējumu, jāatbilst zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai atvieglotu birokrātisko slogu un veicinātu skolu piedalīšanos, projekta dokumentu sagatavošanas un finanšu atskaišu iesniegšanas process ir vienkāršots.

Visām latviešu skolām, kas vēlas pieteikties finansiālā atbalsta saņemšanai, elektroniskā pieteikuma anketa ir jāaizpilda skolām līdz 1. jūnijam 17.00 pēc Latvijas laika. 

Kritēriji diasporas nedēļas nogales skolām finansiālā atbalsta

saņemšanai: 

  1. minimālais skolas iepriekšējās darbības laiks – vismaz 1 gads;
  2. skolas darbības mērķim ir jāatbilst diasporas latviešu skolu koncepcijai – saglabāt un uzturēt latvisko identitāti, apgūstot latviešu valodu un kultūru;
  3. minimālais skolotāju skaits skolā – 2 (divi) skolotāji (skolām, kurām ir papildu kandidatūras skolas vadītāja vai skolotāju vietām, vērtēšanā var piešķirt papildu punktus);
  4. skolā darbojas vismaz 1 (viens) skolotājs ar pedagoģisko izglītību vai ir iespēja ar to konsultēties;
  5. minimālais bērnu skaits skolā vecumposmā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem – 10 (desmit) bērni;
  6. skola darbojas pēc mācību programmas, kuras apjoms ir vismaz 75 (septiņdesmit piecas) stundas gadā, un daļa no programmas ir paredzēta latviešu valodas apguvei;
  7. skolas mācību maksa ir vismaz EUR 5 par vienu mācību dienu vienam bērnam.

Pieteikumus vērtēs komisija, kurā ir LVA un PBLA pārstāvji.

Finansiālā atbalsta piešķiršanas gadījumā elektroniski aizpildītā anketa tiks pievienota ar finansējuma saņēmēju slēgtajam līgumam, ko tiks aicināti parakstīt divi katras skolas pārstāvji: skolas vadītājs un vecāku pārstāvis. 

Detalizētāka informācija pieejama, sazinoties ar PBLA Izglītības padomes izpilddirektori Airu Priedīti (aira.priedite@pbla.lv).

Lūdzu, nodrošiniet, ka anketā uzrādīto informāciju saglabājat pieteikuma iesniedzēja vajadzībām (piemēram, veidojot ekrānšāviņus (screen shots) u.tml.). Nosūtītā elektroniskā versija iesniedzējam otrreiz nebūs pieejama, tā paredzēta tikai komisijas vajadzībām. 

PIETEIKUMA FORMA AIZPILDĀMA ELEKTRONISKI, IZMANTOJOT ŠO SAITI:

https://www.surveymonkey.com/r/JRCWK5B

Ar cieņu,

Aira Priedīte

PBLA Izglītības padomes izpilddirektore