8. Pasaules latviešu jaunatnes seminārs “2×2” Kanādā pulcē jauniešus no 11 valstīm

04.07.2019

3. jūlijā noslēdzās pasaules latviešu jaunatnes seminārs “2×2”, kas pirmo reizi pēc 30 gadiem notika Kanādā, netālu no Toronto. Seminārā piedalījās gandrīz 70 latviešu jauniešu no 12 pasaules valstīm (tostarp ASV, Kanādas, Latvijas, Īrijas, Austrālijas, Krievijas), lai pilnveidotu zināšanas, diskutētu, dziedātu, dejotu, izjustu savu latvietību un dalītos iedvesmojošā pieredzē.

““2×2” seminārs ir unikāla satikšanās vieta, kur pulcējas latviešu jaunieši un iedvesmojoši lektori no visas pasaules. Tā bija intensīva nedēļa, kurā dalībnieki guva jaunas zināšanas par latviešu kultūru un mākslu, sevis un citu vadīšanu, latviešu valodu, politiku, vēsturi un uzņēmējdarbību. Viņi iepazina jaunus draugus, apguva jaunas prasmes, sadziedājās un sadejojās, meklēja latvisko identitāti pagātnē, tagadnē un nākotnē, kā arī diskutēja par aktuāliem jautājumiem Latvijā un pasaulē,” pauž 2019. gada Kanādas semināra “2×2” vadītājs matemātiķis Jānis Lazovskis.

Šogad seminārs notika neilgi pirms Toronto Dziesmu svētkiem, Toronto latviešu kopienas īpašumā “Saulaine”. Svētkos piedalīsies gan Kanādas semināra “2×2” dalībnieku koris diriģentes, Latviešu dziesmu un deju svētku fonda viceprezidentes Krisītes Skares vadībā, gan deju kopa horeogrāfa, “Es izjāju prūšu zemi” Ņujorkā izdejošanas idejas autora, Jura Goguļa vadībā.

“Šo kustību trimdā 1964. gadā uzsāka mani vecāki, Brunis un Biruta Rubesi, un esmu gandarīta par šīs tradīcijas turpināšanos un attīstību. Toreiz jauniešu pulcēšanās rīkotas, lai otrās paaudzes trimdas latvieši varētu atrast un izkopt savas saites ar Latviju, tās vēsturi un latviešu kultūru, savukārt mūsdienās tā ir vieta, kur var pilnveidot zināšanas par dažādiem tematiem, arī par uzņēmējdarbību vai psiholoģiju. Taču, tāpat kā vienmēr, te var kopt savu latvietību vai diskutēt par tās lomu mūsdienu sabiedrībā; te var attīstīt radošumu, izzināt sevi vai vienkārši satikt jaunus draugus,” saka teātra un operas režisore un pedagoģe Baņuta Rubess, kura seminārā vadīja gan vieslekciju par teātri, gan radošo “Talantu un beztalantu vakaru”.

Semināra programmu parasti veido “ievirzes” jeb interaktīvas lekcijas no rīta, “projekti” jeb aktīvas nodarbes pēcpusdienā, koplekcijas un diskusijas pievakarē, kā arī radošie pasākumi un sarunas vakaros. Šogad dalībniekiem bija iespēja apmeklēt ievirzes “Uzņēmējdarbība”, “Vēsture un politika”, “Latviskā gadskārta”, “Pašizziņa”, “Vadi sevi, vadi citus”, “Globālais latvietis”, “Kultūra un māksla”, kā arī projektus “Aktīvā atpūta dabā”, “Koris”, “Rokdarbi”, “Māksla”, “Tautas dejas”, “Metālapstrāde”, “Rotkalšana”, “Videogrāfija” un “Žurnālistika”. Gan ievirzes, gan projektus vadīja savas jomas profesionāļi, piemēram, uzņēmējs Jānis Bergs, rotkalis Vitauts Straupe, vēsturnieks Edgars Kiršs, metālmākslinieks Gints Grinbergs un daudzi citi.

Diskusiju un koplekciju temati ietvēra sarunas par latviešu valodu ģimenē, piederību, nākotnes redzējumu un uzdevumiem latvietības kopšanā, diasporas likumu, kā arī krievu valodas statusu Latvijā. Viens no “2×2” kustības mērķiem ir veidot iekļaujošu sabiedrību, tādēļ seminārā notika diskusijas arī par lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) jautājumiem dalībnieces Larisas Mednes vadībā. Šī diskusija arī veicināja “2×2” dalībnieku un vadības nostājas par LGBT tiesībām publicēšanu.

“Tā ir vērtīga un iedvesmojoša pieredze visiem jauniešiem, un tā noteikti paliks atmiņā un radīs dziļāku izpratni par latvietību, kā arī sniegs jaunas zināšanas, draugus un domubiedrus. “2×2” ir viens no ķēdes posmiem, kas savieno latvietību senatnē un tagadnē,” uzsver Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības priekšsēde Kristīne Saulīte, kura piedalījās uzņēmējdarbības ievirzē kā vieslektore.

Seminārā viesojās arī speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza, Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras pārstāves diasporas jautājumos Arta Krūze un Kristīne Smilga, dainu tulkotāja Ieva Auziņa-Szentivanyi, Daugavas Vanagu pārstāvji un citi.

“2×2” norisi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība, “Daugavas Vanagi”, Amerikas Latviešu Apvienība un Latviešu Fonds.

Par pasaules latviešu jaunatnes semināru 2×2
Pasaules latviešu jaunatnes seminārs 2×2 apvieno Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošos latviešu un latviešu izcelsmes jauniešus. Seminārs ir paredzēts jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. “2×2” organizēšana ir balstīta uz brīvprātības principa – visi apmēram 20 organizatori to dara brīvprātīgi. Tieši no “2×2” semināriem 20. gadsimta 80. gados radās pazīstamās ģimeņu nometnes “3×3”.

“2×2” semināri notiek vairākas reizes gadā, un jau šā gada jūlija beigās norisināsies “2×2” seminārs Latgalē. Papildu informācija par “2×2” kustību: http://2x2pasaule.lv/. (Kontaktinformācija: Jānis Lazovskis, 2019. gada Kanādas semināra “2×2” vadītājs)