World Federation of Free Latvians

400 Hurley Ave.
Rockville, MD 20850
U.S.A.
Tālr. (301) 3407646
E-pasts: ilze.garoza@pbla.lv

Ilze Garoza

PBLA ģenerālsekretāre

PBLA birojs kārto un koordinē visu PBLA administratīvo darbu sadarbībā ar valdes priekšsēdi, priekšsēdes vietnieku, valdes locekļiem, Izglītības padomi, Kultūras fondu, PBLA pārstāvniecību Rīgā un Latvijas Brīvības fondu.