PBLA valdes priekšsēdis (2012. - 2017.)

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA)
valdes priekšsēdis kopš 2012. gada janvāŗa ir Jānis Kukainis.

Biogrāfija

Kārtējās PBLA valdes priekšsēža vēlēšanās 2011. gada nogalē uz nākošajiem diviem (2012. un 2013.) kalendāra gadiem par PBLA valdes priekšsēdi atkārtoti ievēlēts pazīstamais latviešu sabiedriskais darbinieks ASV un inženieris Jānis Kukainis, nomainot amatā līdzšinējos PBLA valdes priekšsēžus Mārtiņu Sausiņu (2008-2011) un Intu Rupneru (2011).

Jānis Kukainis dzimis 1943. gada 12. jūnijā Rīgā, 1944. gadā kopā ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju. 1951. gadā Jānis Kukainis izceļojis uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Beidzis Sinsinati universitāti (1966), Tenesī universitāti (1971) un Mičiganas pavalsts universitāti (1989). No 1966. līdz 1973. gadam Jānis Kukainis strādājis vairākās aviācijas firmās par projektu inženieri. No 1973. līdz 1980. gadam Jānis Kukainis bija automobiļu firmas Ford inženieris, bet no 1980. gada līdz 2000. gadam - Ford plānošanas un ražošanas nodaļas vadītājs. Piedalījies automašīnas „Ford Taurus” izveidošanā. Jānis Kukainis no 1979. līdz 1986. gadam strādājis arī par skolotāju Detroitas latv. skolā, bijis Latviešu apvienības Detroitā priekšsēdis (1982-1987), Latviešu Fonda biedŗzinis (1974-1978) un padomes loceklis (1973-1978), Mičiganas Baltiešu komitejas priekšsēdis (1982-1984), latviešu centra Gaŗezers prezidents (1991-1994) un padomes priekšsēdis (1995), Apvienotās Baltiešu komitejas ASV priekšsēdis (1997-1998, 2000-2001).

Jānis Kukainis ir PBLA valdes loceklis kopš 1996. gada (ar pārtraukumu), PBLA valdes priekšsēdis iepriekš bijis no 2002. līdz 2007. gadam, no 1996. līdz 2002. gadam (ar pārtraukumu) viņš vadījis Amerikas Latviešu Apvienību. Būdams PBLA NATO darba grupas vadītājs, viņš veicinājis Latvijas integrāciju NATO. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (V šķ., 2000), Viestura ordeni (I šķ., 2004), Daugavas Vanagu zelta nozīmi (2001) un Latvijas Aizsardzības ministrijas Atzinības goda zīmi (2003).