Rīgā noslēgusies PBLA 60. gadskārtas valdes sēde un konference

11.10.2016

7. oktobrī Rīgā noslēdzās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes sēde, kuras fokusā bija PBLA dalīborganizāciju darbība savās mītnes zemēs, PBLA sadarbība ar Latvijas valdību, Latvijas diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecībā, Krievijas izvērstā propaganda un dezinformācijas kampaņa, kā arī Latvijas diasporas iesaiste Latvijas valsts Simtgades atzīmēšanā.

Atzīmējot Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) 60. darbības gadskārtu, šī gada 5.oktobrī Rīgā PBLA gadskārtējās valdes sēdes ietvaros Mazās Ģildes telpās norisinājās konference, kuras mērķis bija atskatīties uz PBLA ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un Latvijas attīstībā atjaunotās neatkarības periodā, kā arī ieskicēt PBLA lomu un galvenos darbības virzienus nākotnē. PBLA dalīborganizāciju vadītāji iezīmēja, ka PBLA kā latviešu organizāciju augstākās pārstāvniecības loma arī turpmāk būs sniegt atbalstu Latvijas drošības un tautsaimniecības izaugsmes stiprināšanai, bet tuvākos gados arvien vairāk uzmanības pievēršama Latvijas diasporas vienošanai pasaulē, ko veido dažādos laikos un apstākļos izceļojušās latviešu kopienas.

Konferencē ar priekšlasījumiem piedalījās PBLA kādreizējie priekšsēži Uldis Grava, Oļģerts Pavlovksis un Vaira Paegle, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns, vēsturnieki Andrejs Plakans, Ainārs Lerhis un Kristīne Beķere, kā PBLA priekšsēdis un dalīborganizāciju vadītāji. Konferencē piedalījas arī sociologs un SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš, kurš prezentēja sabiedriskās domas aptaujas datus par PBLA darbības novērtējumu Latvijas sabiedrībā un par latviešu diasporas ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

Kā to liecina šī gada aprīlī veikts SKDS pētījums, 86 % Latvijas iedzīvotāju piekrita apgalvojumam, ka PBLA mūsdienās spēlē nozīmīgu lomu, vienojot latviešus ārpus Latvijas. 76,3% Latvijas iedzīvotāju piekrīt apgalvojumam, ka PBLA ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā. 68,5% piekrita apgalvojumam, ka PBLA mūsdienās spēlē nozīmīgu lomu, pārstāvot Latvijas intereses ārpus Latvijas. 56,7% – PBLA mūsdienās spēlē nozīmīgu lomu Latvijas drošības stiprināšanā. 33,9% – PBLA ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā. No visiem aptaujātajiem, 43% piekrita apgalvojumam, ka ārzemēs dzīvojošie latvieši ir nozīmīgs resurss, kas var dot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas attīstībā.

 

Pirmajā rindā no kreisās: PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza, Amerikas Latviešu apvienības (ALA) pārstāve Taira Zoldnere, ALA pārstāve un ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, kultūras ministre Dace Melbārde, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, Ministru prezidents Māris Kučinskis, PBLA valdes priekšsēža vietniece un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēde Kristīne Saulīte, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve un Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens un ELA pārstāve un Zviedrijas Latviešu apvienības valdes locekle Ilze Šakare.

Otrajā rindā no kreisās: līdzšinējā PBLA Izglītības padomes (IP) izpilddirektore Anta Spunde, PBLA IP locekle Daina Grosa, PBLA IP izpilddirektore Aira Priedīte, PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde Renāte de Karvaļo-Albrehta, Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītājs Juris Zariņš, PBLA IP loceklis Māris Pūlis, Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā (LNAK) pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, LAAJ pārstāvis Dāvids Dārziņš, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris, PBLA pārstāvniecības vadītājs Latvijā Jānis Andersons, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, LAAJ pārstāvis Pēteris Strazds, PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš, LNAK pārstāvis Alberts Upeslācis, ALA ģenerālsekretārs Raits Eglītis un ALA pārstāve un ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere.

 

PBLA valdes sēdes atklāšanas video: https://www.youtube.com/watch?v=oz94Hn7hcmQ
PBLA valdes sēdes norise fotogrāfijās: https://www.flickr.com/photos/135839863@N03/albums
2016. gada valdes sēdē pieņemtās rezolūcijas