Uzaicinājums uz dalību pirmajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā (2013. gada 2. – 4. jūlijā)

10.01.2013

9.janvārī Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes priekšsēdis Jānis Kukainis un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidents Gundars Strautmanis noslēdza vienošanos Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma organizēšanai š.g. 2.-4.jūlijā.

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma (foruma) mērķis ir Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem latviešiem Latvijā un pasaulē, un veicināt inovāciju, finanšu investīciju un zināšanu kapitāla piesaisti Latvijai, kā arī ārvalstu investīcijām pievilcīgas un godīgas uzņēmējdarbības un tiesiskās vides izveidi Latvijā.

„Lai radītu drošu un stabilu pamatu Latvijas ekonomikas izaugsmei, līdz ar to arī sabiedrības labklājībai, šobrīd nozīmīgs ir katra latvieša ieguldījums Latvijas ekonomikas attīstībā. Jūsu idejas, vērtīgā pieredze, finanšu un tiešās investīcijas Latvijā vai atbalsts Latvijas preču un pakalpojumu eksporta paplašināšanai ārzemēs dos nozīmīgu ieguldījumu, lai nodrošinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājību nākotnē,” foruma potenciālajiem dalībniekiem adresētā uzrunā, parakstot līgumu, pauda Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdis Jānis Kukainis.

LTRK prezidents Gundars Strautmanis: „Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020. vadmotīvu – „ekonomikas izrāviens” – bez visā plašajā pasaulē dzīvojošo tautiešu uzkrātajām zināšanām un pieredzes, kā arī tieša ieguldījuma Latvijas tautsaimniecības uzplaukumā, sasniegt būs ievērojami grūtāk. Tādēļ organizējam forumu, kurā diasporas biznesa cilvēkiem un inteliģencei nepastarpināti satikties ar Latvijas ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, vienota mērķa – eksporta pieauguma, inovāciju raisīšanas un investīciju pieplūduma – sasniegšanai.”

Forums notiks XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā, kad Latvijā tradicionāli ierodas daudz latviešu no visas pasaules. Izmantojot šo apstākli, foruma organizatori piedāvā ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešu profesionāļiem, kuri darbojas uzņēmējdarbības, pētniecības, ekonomikas, finanšu u.c. ar uzņēmējdarbību saistītās jomās iespēju foruma ietvaros satikties ar pašmāju uzņēmējiem, Latvijas valsts pārvaldes, pētniecības un izglītības institūciju pārstāvjiem.

Foruma priekšvakarā, 2.jūlijā, plānotas iepazīšanās vakariņas ar uzrunu foruma starptautiskajiem dalībniekiem un sponsoriem. Savukārt 3. jūlija programmā plānotas diskusijas par Latvijas vietu globālajā pasaulē, Latvijas uzņēmējdarbības vidi, eksportspējīgajām nozarēm, inovācijām un investīcijām. Šajās diskusijās plānota Latvijas amatpersonu, goda konsulu, dažādu pasaules valstu latviešu uzņēmēju un profesionāļu līdzdalība. 4.jūlijā plānotas individuālas ārzemju latviešu uzņēmēju un profesionāļu vizītes Latvijas uzņēmumos, izglītības un pētniecības iestādēs, kā arī ieinteresēto nozaru pārstāvju tikšanās.

Pirmā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma plānošana notiek sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Ministru prezidenta biroju, Latvijas Republikas Ārlietu, Ekonomikas un Kultūras ministrijām, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti, Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā un fondu “Laimes Zeme”.

PBLA ir ārzemju latviešu centrālo organizāciju augstākā pārstāvība. Organizācijas virsmērķis ir apvienot visus latviešus darbā par Latvijas brīvību un valsts neatkarību, veicinot latviešu tautas uzplaukumu neatkarīgā, demokrātiskā, kulturāli un saimnieciski attīstītā Latvijā, un organizētas, ietekmīgas un vitālas latviešu kopienas uzturēšanu ārzemēs; sekmēt latviešu tautas vienotību pasaulē.

LTRK ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, apzinot un aizstāvot Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedzot uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus. LTRK pārstāv 1 002 uzņēmumus, kas darbojas visās tautsaimniecības nozarēs. LTRK ir arī viena no vecākajām Latvijas sabiedriskajām organizācijām – tā ir uzņēmēju balss kopš 1934.gada!