18. jūnijā: PBLA/LNKC III seminārs “Līgo svētku tradīcijas uzturēšana un kopšana, piedaloties Ilgai Reizniecei”

Informācija drīzumā tiks papildināta!


10. jūnijā: PBLA/LNKC II Seminārs “Tradīcija un identitāte.
Nemateriālais kultūras mantojums – zināšanas un prasmes mūsdienu cilvēka dzīvē”


26. maijā: PBLA/LNKC ievadseminārs