Rīgas dome aicina piedalīties aptaujā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”

27.04.2020

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments (RDIKSD), īstenojot projektu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, veido informatīvu atbalsta materiālu ikvienam, kurš vēlas atgriezties uz dzīvi Latvijā un Rīgā. Ar šo projektu vēlamies veicināt sadarbību starp Rīgas pilsētas pašvaldību un organizācijām, kas darbojas gan ar Latvijas diasporu, gan ar remigrācijas jautājumiem.

“Vēlamies Jūs uzrunāt un iesaistīt  projekta aktivitāšu īstenošanā, veidot veiksmīgu savstarpējo sadarbību un lūgt atbalstu informatīvā materiāla izstrādē, kuru vēlamies veidot atbilstošu  cilvēku vajadzībām. Rokasgrāmata tiks veidota tā, lai ik vienam, kurš vēlas viens vai ar ģimeni atgriezties uz dzīvi Rīgas pilsētā, ir pieejama pamata informācija un kontakti, kas varētu palīdzēt atgriešanos padarīt vienkāršāku un mierīgāku!” Tā par projektu stāsta, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Vadītāja vietniece.

Šobrīd ir apkopotas galvenās tēmas un apskatāmie jautājumi, kas tiks iekļauti rokasgrāmatā.  Lūgums veltīt dažas minūtes laika, izskatīt šīs tēmas, sniegt savu skatījumu par tēmu aktualitāti un nozīmīgumu, kā arī papildināt tēmas un jautājumus, ja tas ir nepieciešams.

Tēmu apkopojums ir atrodams šeit: https://forms.gle/dkTAKr3PtChgbjuo6