PBLA vēstulē Beļģijas amatpersonām nosoda leģionāru pieminekļa demontāžu Zedelgemā

13.10.2022

(Rīgā, 13. oktobrī) Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) vērsusies pie Beļģijas karalistes amatpersonām, Beļģijas Ārlietu ministrijas un sabiedrības ar aicinājumu mainīt Zedelgemas pašvaldības vienpusējo lēmumu par pieminekļa “Latvijas stāvstrops brīvībai” demontāžu.

“Bēdīgi, ka šāda Zedelgemas pašvaldības vienpusēji voluntāra rīcība – pieminekļa demontāža – tieši seko Krievijas propagandas izplatītajiem aplamajiem priekšstatiem par “nacistu un holokausta noziedznieku slavināšanu šai piemineklī”, un tas noticis laikā, kad Krievija, apvainojot ukraiņus nacismā, ved brutālu karu pret Ukrainas valsti un iedzīvotājiem,” vēstulē uzsver PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. “Šāda Zedelgemas pašvaldības rīcība klaji noliedz visas Latvijas tautas vēsturisko atmiņu un vēršas pret pašu brīvības jēdzienu, ko piemineklis simbolizē.”

PBLA valdes sēdē Rīgā šī gada jūnijā Latvijas Okupācijas muzeja (LOM) biedrības valdes priekšsēde Dzintra Bungs informēja, ka Zedelgemas pilsētas pašvaldība šī gada pavasarī pēkšņi nolēmusi demontēt šo pazīstamā Latvijas tēlnieka Kristapa Gulbja pieminekli un novietot to noliktavā. Piemineklis savulaik tika uzstādīts kā šis pašas pašvaldības un LOM kopēji finansēts projekts, kurā muzejs ieguldīja ap EUR 50 000 lielu naudas summu.  Pastāv bažas, ka līdz ar politiskās varas maiņu Zedelgemā un pakļaujoties Krievijas iestāžu spiedienam, pilsētas pašvaldība pieņēmusi šādu lēmumu.

PBLA priekšsēdis savā vēstulē atsaucas uz 2017. gada līgumu starp Latvijas Okupācijas muzeja biedrību/Latvijas Okupācijas muzeju un Zedelgemas pašvaldību, kurā puses vienojas, ka piemineklim simboliski jāattēlo brīvības jēdziens un jāatgādina par latviešu (baltiešu) karagūstekņiem, kuri bija ieslodzīti Zedelgemas karagūstekņu nometnē 1945.-1946. gadā, kā arī vēsturiskās Zedelgemas un Latvijas saites, kas izveidojušās no šīs pēckara epizodes.”

Blumbergs atklātajā vēstulē īsi skaidro Latvijas leģiona vēsturi un uzsver, ka Zedelgemas latviešu kara gūstekņu skaits (12,000) bija līdzvērtīgs bišu skaitam stropā, tāpēc latviešu tēlnieks Kristaps Gulbis Zedelgemas pieminekļa idejai izvēlējās bišu saimes simbolu – bišu saime ir tauta, strops ir viņu valsts, bites ir miermīlīgas, tās pašas nevienam neuzbrūk, tās aizstāv, cīnās un mirst par savu stropu, saimi, brīvību. Piemineklis “Latvijas stāvstrops brīvībai” nekādi neglorificē nedz SS kopumā, nedz Waffen SS, un tajā nav lietoti politiski simboli. “Mēs aicinām Beļģijas tautu, sabiedrību un Zedelgemas pašvaldību pārskatīt šo vienpusējo lēmumu par pieminekļa “Latvijas stāvstrops brīvībai” demontāžu,” vēstulē aicina PBLA priekšsēdis.

PBLA ar šo soli izpilda valdes 2022. gada jūnija sēdes rezolūciju un atbalsta LOM, kā arī Daugavas Vanagu apvienību, kas savās vēstulēs jau agrāk aicinājušas Zedelgemas pašvaldību pārskatīt savu lēmumu.
(PBLA pārstāvniecība)