PBLA valde, izglītības padome, dalīborganizāciju pārstāvji un sadarbības partneri satiekas virtuālajā sēdē

27.04.2020

 

Piektdien, 24. aprīlī, PBLA valde, izglītības padome, dalīborganizāciju biedri un vairāki sadarbības partneri satikās virtuāli “Zoom” sēdē, lai dalītos ar pieredzēto un pārrunātu latviešu sabiedriskā darba aktuālitātes mītnes zemēs ārkārtas situācijas laikā. Sarunā tika plaši pārstāvēta gan PBLA valde, gan PBLA Izglītības padome, dalīborganizācijas un sadarbības partneri no ASV, Kanadas, Dienvidamerikas, Austrālijas, Eiropas un Skandināvijas.

Sēdes galvenais mērķis bija dalīties risinājumos, kādus dažādu latviešu centru, sabiedrisko organizāciju un skolu vadītāji atraduši, lai darbs un mācības neapstātos. Tāpat PBLA vadība vēlējās izmēģināt attālinātās sēdes formātu gadījumam, ja gadskārtējo valdes sēdi ārkārtas situācijas vai ceļojumu ierobežojumu dēļ nevarēs noturēt Rīgā, kā plānots, no 1. līdz 3. oktobrim.

Sarunā piedalījās arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji, lai sniegtu savu skatījumu par valsts un diasporas sadarbību un tālāko rīcības stratēģiju Covid-19 izraisītajā ārkārtas situācijā.

PBLA dalīborganizāciju vadītāji savos īsajos ziņojumos par darbu pandēmijas apstākļos ieskicēja visai līdzīgu ainu – gada lielākie sarīkojumi, kā piemēram ALAs 69. kongress, LNAK gadskārtējā sesija un latviešu Kultūras dienas Austrālijā ir pārceltas vai atceltas, dievkalpojumi notiek attālināti, bet skolas veic savu darbu dažādās tiešsaistes platformās, arī izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas un Latviešu valodas aģentūras piedāvātos inovatīvos risinājumus.

Amerikas Latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis Pēteris Blumbergs ziņoja par aizvadīto ALAs valdes sēdi tiešsaistē, uzsverot, ka apvienības darbs turpinās visās jomās, jo īpaši izglītībā, attālinātā režīmā. Amerikas latviešu apvienība turpina arī ziedojumu akciju datoru iegādei skolēniem Latvijā un apsvērusi iespēju par citiem palīdzības veidiem Latvijai. ALAs 69. kongress Mineapolē šobrīd nav atcelts pilnībā, bet gan ir pārcelts uz oktobra mēnesi.

Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) prezidents Andris Ķesteris ziņoja, ka gadskārtējā LNAK sesija ir pārcelta uz 2021. gada aprīli. LNAK turpina līdzekļu vākšanas akciju Latvijas paralimpiskajiem sportistiem un citas labdarības akcijas.

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdis Jānis Grauds un Kultūras nozares vadītājs Jānis Čečiņš informēja tiešsaistes sanāksmes dalībniekus par situāciju Austrālijā, kur līdz gada nogalei slēgtas robežas un liegta publiska pulcēšanās. Austrālijas latviešu mākslinieciskajām kopām nebūs iespēju šogad sanākt uz kopmēģinājumiem, līdz ar to decembrī gaidāmās Austrālijas latviešu 58. Kultūras dienas iecerētajā formātā nevarēs notikt. Izglītības nozarē Austrālijā darbs turpinās attālināti, tādā pat formātā norisinās Austrālijas latviešu draudžu dievkalpojumi. Atsevišķas biedrības, piemēram, Brisbanē, ir izziņojušas savai latviešu sabiedrībai palīdzības tālruņus, kur nepieciešamības gadījumā tautieši var zvanīt.

Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības (DAKLA) priekšsēde Renāte Albrehta PBLA valdei vēstīja, ka Brazīlijā latviešu biedrību aktīvā dzīve šobrīd ir daļēji apstājusies, tomēr saziņa un informācijas apmaiņa galvenokārt notiek WhatsApp tīklā. Šai tīklā arī darbojas Brazīlijas latviešu skolas un savus mēģinājumus attālināti notur San Paulu latviešu koris, tomēr Nova Odesā iecerētās Jāņu svinības šogad nāksies atcelt.

Eiropas latviešu apvienības (ELA) pārstāve no Zviedrijas Justīne Krēsliņa ziņoja, ka Zviedrijā atšķirībā no citām zemēm īpašu izmaiņu sabiedriskās dzīves norisēs nav, tomēr ELA iecerētā kopsapulce šovasar notiks digitāli vai Zoom formātā. Eiropā turpinās darbs gan izglītības, gan kultūras jomās.

ELAs Kultūras nozares vadītāja Lelde Vikmane pastāstīja, ka Eiropas latviešu organizācijas ir iesaistījušās Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienas atzīmēšanā, iesaistoties virtuālajā tautastērpu skatē 4. maijā. Septiņi Eiropas latviešu kori pēc Latvijas kora “Anima” iniciatīvas kopīgi kā veltījumu 4. maijam virtuālā formātā iedziedājuši dziesmu “Mežamāte”.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte pateicās visiem dalīborganizāciju pārstāvjiem par proaktīvo rīcību aizvadītajā mēnesī. Viņa informēja dalīborganizācijas par aktīvo PBLA sadarbību ārkārtas situācijas laikā ar Latvijas valdības institūcijām. Pārstāvniecības darbs nav apstājies ārkārtas situācijas dēļ – tas notiek daļēji attālināti un daļēji no biroja telpām, ievērojot sociālās distancēšanās prasības, uzsvēra priekšsēde.

Ārlietu ministrijas pārstāvis, īpašu uzdevumu vēstnieks sadarbībai ar diasporu Aivars Groza aicināja diasporas organizācijas atbildīgi izvērtēt tos pasākumus un projektus, kurus biedrības un organizācijas ārkārtas situācijas dēļ tomēr šogad nevarētu īstenot. Ārlietu ministrijas pārstāvis tomēr izteica cerību, ka PBLA kopā ar tās sadarbības partneriem varēs noturēt Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu (PLEIF) daļēji attālinātā formātā, daļēji klātienē šī gada rudenī. Tāpat tika īsumā arī pārrunāta Diasporas konsultatīvās padomes turpmākā darbība.

PBLA Kultūras Fonda (PBLA KF) priekšsēdis Juris Ķeniņš un PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons ziņoja par diasporas kultūras projektiem un to īstenošanas iespējām šogad. PBLA KF vadītājs ziņoja, ka pieprasījumu skaits 2020. gadam samazinājies ārkārtas situācijas iespaidā un lūdza valdi pārlikt daļu līdzekļu uz 2021. gadu. Valde pēc sēdes elektroniskā balsojumā šo priekšlikumu apstiprināja.

Izglītības nozaru vadītāji kā no Eiropas valstīm, tā arī no tālākām zemēm secināja, ka stipri pieaudzis pieprasījums tālmācības platformai Classflow, un disaporas skolas augsti novērtē tādus IZM projektus, kā “Tava klase”, kur mācību viela pieredzējušu skolotāju vadībā tiek pasniegta ar televīzijas palīdzību, kā arī vēlāk skatāma interneta vietnē www.tavaklase.lv. Brazīlijas un Austrālijas pārstāvji gan piebilda, ka tavaklase.lv saturs ir grūti straumējams interneta pieslēguma ātruma dēļ viņu zemēs un lūdza PBLA painteresēties par citiem tehniskiem risinājumiem. IZM pārstāvji jau tūlīt pēc sēdes zināja teikt, ka tiks meklēti risinājumi un tālāk viņi sazināsies ar PBLA Izglītības padomi tieši.

PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, kurš vada arī PBLA Izglītības padomes darbu, informēja valdi, ka padomes Finanšu komisija ir sadalījusi 20 skolām Latviešu valodas aģentūras (LVA) atbalsta līdzekļus EUR 44 820.00 apmērā skolu darbam, bet EUR 37 800.00 sadale izglītojošu pasākumu atbalstam atlikta līdz ārkārtas situācijas beigām. Šogad IZM un LVA atbalsts latviskai izglītībai pasaulē ir pieaudzis par apmēram 25 procentiem. Apzinoties ar COVID -19 pandēmiju saistītās izmaiņas skolu darbā, LVA pieļauj attiecīgas izmaiņas atbalsta līdzekļu izmantošanā, piemēram naudas lietošanu e-grāmatu un abonementu iegādei un tālsaziņas tehniskajam nodrošinājumam, ziņoja R. Eglītis.

Plašāka domu apmaiņa sarunas ietvaros raisījās starp izglītības nozares pārstāvjiem. Māris Pūlis raksturoja pašreizējo attālinātā skolu darba situāciju Eiropā, Elita Pētersone vēstīja par latviešu skolu darbu ārkārtas situācijā Kanadā. ALA Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane informēja, ka no 21 latviešu skolas ASV puse darbojas virtuāli, un viņa arī piebilda, ka īpaša rūpe viņai ir par mazajām latviešu skolām ASV un to nākotni situācijā, kad skolu darbs var noritēt tikai attālināti. Austrālijas latviskās izglītības nozares vadītāja Iveta Leitase ziņoja, ka Annas Ziedares Vasaras vidusskola 2021. gada janvārī netiek atcelta, problēmas varētu būt ar Latvijas skolotāju ieceļošanu Austrālijā tai laikā. Visas latviešu skolas Austrālijā darbojas attālināti, savukārt iecerētie diasporas skolotāju semināri varētu notikt tiešsaistē.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) eksperte Iveta Grīnberga tiešsaistes sanāksmes dalībniekus informēja par IZM īstenoto projektu “Tava klase”, kura ietvaros tapušas daudzas saistošas dažādu mācību priekšmetu apguves stundas televīzijā, kuras savā darbā varētu izmantot arī diasporas skolas. Iveta Grīnberga pastāstīja arī, ka IZM tapis nolikums Diasporas skolotāju tālmācības programmai, izsludināts konkurss un Latvijas augstskolas līdz 30. jūnijam var pieteikties šīs programmas īstenošanai.

Sarunas dalībnieki pārrunāja arī PBLA un tās dalīborganizāciju iesaisti Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektos. Eiropas Latviešu apvienības priekšsēde Elīna Pinto tiešsaistes sanāksmes dalībniekus informēja par SIF izsludināto projektu konkursu mediju atbalstam krīzes situācijā, kurā uz līdzīgiem noteikumiem kā reģionālie mediji Latvijā, varētu pieteikties arī diasporas mediji.

PBLA valde vienojās lēmumu par klātienes rudens sēdes noturēšanu atlikt līdz vasaras vidum, bet starplaikā gatavoties kā klātienes, tā attālinātai sēdes norisei. Valde arī nolēma turpināt satikties šādās īsās attālinātās Zoom sēdēs pēc vajadzības reizi mēnesī.

Tāpat pēc sēdes PBLA birojs pārrunāja iespējas veidot sarunu ciklus tiešsaistē, kuri būtu pieejami plašākam ārzemēs un Latvijā dzīvojošo tautiešu lokam. Par šo un vēl citiem jaunumiem tiks ziņots diasporas medijos, kā arī PBLA mājas lapā un Facebook kontā.

PBLA pārstāvniecība