PBLA vadība tiekas ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču

21.02.2020

20. februārī, Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Amerikas latviešu apvienības vadītāji tikās ar Latvijas Republikas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte informēja ministru par apvienības darba aktualitātēm, veiksmīgi aizvadīto Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu Valmierā un Pasaules latviešu kultūras konferenci Cēsīs, savukārt Amerikas latviešu apvienības (ALA) valdes vice priekšsēdis Mārtiņš Andersons stāstīja ministram par PBLA darbu, palīdzot stiprināt Latvijas valsts drošību un ekonomisko attīstību. Tika pārrunāts ALAs darbs Vašingtonā, stiprinot Baltijas atbalsta grupu ASV senātā un kongresā (Baltic Caucus), rīkojot “Baltic Advocacy Days” un mobilizējot ASV latviešus nacionālpolitiskajam darbam ar ALAs “Call to Action Unit” palīdzību.

Puses pārrunāja arī Diasporas likuma ieviešanas gaitu. Saskaņā ar likumu Ārlietu ministrija ir diasporas politikas koordinējošā iestāde. Komentējot Diasporas likuma darbu, ministrs uzsvēra, ka daži likuma aspekti sāk jau darboties pozitīvi, bet pie citu iedzīvināšanas vēl jāpiestrādā. E. Rinkēvičs pozitīvi vērtēja PBLA un visu tās dalīborganizāciju iesaisti Diasporas konsultatīvās padomes darbā. Tāpat ministrs atzinīgi novērtēja PBLA atbalstu Latvijas izglītības un kultūras projektu izstrādē un realizēšanā pasaulē.

M. Andersons pastāstīja par ALAs un Latvijas Tirdzniecības kameras ASV plāniem rīkot “Spotlight Latvia” ekonomikas forumu Losandželosā šī gada septembrī. Ārlietu ministrs apliecināja, ka ministrija sniegs atbalstu PBLA aktivitātēm Latvijas tautsaimniecības stiprināšanā un uzņēmēju kontaktu veicināšanā. ALAs vice priekšēdis arī informēja ministru par plānoto ALAs valdes sēdi Detroitā un plānoto ALAs vadības tikšanos ar Michigan National Guard komandieri ģenerāli Paul Rogers un Mičiganas gubernatori Gretchen Whitmer, lai pārrunātu MNG militāro palīdzību Latvijai un gubernatores plānoto vizīti Latvijā.

PBLA izpilddirektors R. Eglītis informēja ministru par PBLA nesen ieņemtajiem viedokļiem augstākās izglītības reformas jautājumā, atbalstam diasporas medijiem, kā arī Valsts prezidenta Egila Levita rosinātajā Latvijas mediju telpas tuvināšanas plānā Eiropai.

Sarunas dalībnieki pārrunāja arī Ārlietu ministrijas plānus par vēstniecības Austrālijā atvēršanu, PBLA un ALAs darbu pie Magnitska likuma ieviešanas Austrālijā un sankciju pastiprināšanu pret Krieviju. E. Rinkēvičs atkārtoti uzsvēra, ka Latvijai ir svarīgs PBLA darbs un atkāroti uzsvēra cik svarīgs ir ALAs informācijas darbs šajā ASV vēlēšanu gadā.

Noslēgumā E. Rinkēvičs vēlreiz pateicās PBLA par sadarbību un apstiprināja savu dalību ALAs 69. kongresā Mineapolē, 24. – 26. aprīlī.

Sarunās piedalījās arī Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa–Lukaševica, speciālais vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza un Plānošanas grupas padomniece Ramona Krasovska un PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons.

(PBLA pārstāvniecība)