PBLA un Latviešu valodas aģentūra izsludina konkursu diasporas latviešu skolu un pasākumu atbalstam 2022. gadam

10.03.2022

Finansējumu piešķir LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Finansējumam aicinām pieteikties latviešu skolas ASV, Kanādā, Austrālijā un Dienvidamerikā. 

Šogad latviskās izglītības atbalstam pasaulē ārpus Eiropas ir pieejami 44 820 EUR latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām (mācību procesa un darbības atbalstam), kā arī 37 800 EUR izglītojošu pasākumu nodrošināšanai (klātienes vai attālināti semināri, kursi, meistarklases, konferences).  

Līdzekļus augstāk minētajiem pasaules reģioniem administrēs PBLA, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar LVA. Līdzekļu sadali veiks PBLA IP Finansējuma komisija, vadoties pēc konkursu nolikumiem, kuri publicēti LVA mājaslapā www.valoda.lv un PBLA mājaslapā www.pbla.lv/izglitiba/. Pieteikšanās vienam konkursam neizslēdz pieteikšanos otram. 

PBLA aicina iepazīties ar abu konkursu nolikumiem un pieteikumus finansējumam elektroniski iesniegt līdz 2022. gada 18. aprīlim. Pirms pieteikšanās lūdzam uzmanīgi iepazīties ar konkursu nolikumiem.

Pieteikuma anketa diasporas skolu finansējuma konkursam: https://forms.gle/rsyvmcaMXtXJqeqd6. 

Pieteikuma anketa izglītojošu pasākumu finansējuma konkursam: https://forms.gle/3HaCM8txb6VNaGRN7.

Saskaņā ar nolikumiem Finansējuma komisija apkopos pieteikumus un veiks fianansējuma sadali līdz 2022. gada 2. maijam, slēdzot līgumus ar mītņu zemju centrālajām organizācijām: ALA (ASV), LNAK (Kanāda), LAAJ (Austrālija). Valstīs, kurās centrālās organizācijas nepastāv, līgumi tiks slēgti ar skolu vadību. Atskaites par saņemtā finansējumu izlietojumu ir jāiesniedz līdz 2021. gada 21. novembrim.

Raits Eglītis
PBLA izpilddirektors
E-pasts: raits.eglitis@pbla.lv
Tālr.: +371-6728-2980