PBLA sveic tautiešus pasaulē Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā

17.11.2021

Mīļie tautieši!

Novembris ir Latvijas dzimšanas, latviskuma un patriotisma mēnesis.

Tieši mūsu sanākšana kopā Latvijas dzimšanas dienā, kaut arī virtuālā vidē, ir tas brīdis, kad visskaidrāk  apzināmies sevi un savu identitāti, savu piederību. Liekas, ka tanī dienā mūs visus vieno, lai arī neredzama, bet tomēr spēcīga un nesaraujama saite ar Latviju. Būt latvietim  ir gan neizsakāms gods, gan  lepnums, gan atbildība pašiem pret sevi  un visu mūsu tautu.

Pandēmijas ierobežojumos pavadīti turpat kā divi gadi gadi. Sarežģīts un smags laika posms, kur iespēja tikties vienam ar otru ik brīdi pēkšņi un strauji tika liegta, rūpīgi plānoti sarīkojumi atcelti un kopīgi svētki nesvinēti.

Grūtības un izaicinājumi tomēr nāk un arī aiziet, bet mūsu tradīcijas, piederības sajūta, pienākuma izjūta, mūsu domas un latviskās vērtības saglabās mūs stiprus un vienotus.

Turpināsim darboties un būsim lepni par ikvienu mūsu labo darbu, ko veicam Latvijas, latviskuma un mūsu sabiedrības labā.

Sirdīs, domās un darbos  vienmēr esam un būsim  latvieši un neatņema daļa no mūsu mīļās Latvijas.

Patiesā cieņā,

Kristīne Saulīte
PBLA priekšsēde