PBLA sveic ALA 70. jubilejā

24.02.2021

Pasaules Brīvo latviešu apvienība no sirds sveic savu dalīborganizāciju – Amerikas latviešu apvienību (ALA) nozīmīgajā 70 gadu jubilejas dienā!

Tieši šodien, 1951. gada 24. februārī, pirms septiņiem gadu desmitiem Vašingtonā notika ALAs dibināšanas kongress, kuŗā apvienības dibinātāji pēc Latvijas sūtņa ASV Jūlija Feldmaņa ierosmes izveidoja ASV latviešu centrālo organizāciju, kuŗas galvenais mērķis bija vienot ASV latviešu sabiedrību neatkarīgas Latvijas idejas uzturēšanas darbam un cīņai par mūsu valsts brīvības atjaunošanu.

Šī doma par Latvijas brīvību, patriotisms un degsme par mūs valsts nākotni ir vadījusi katru ALAs priekšsēdi, ikvienu valdes locekli, darbiniekus un neskaitāmus brīvprātīgos palīgus apvienības ikdienas darbā visus šos gadu desmitus. Dabīgā kārtā nacionālpolītiskajam darbam pievienojās latviskās kultūras un izglītības uzturēšana, kā arī palīdzība Latvijai.

Šajos 70 darba gados ALA ir sasniegusi visus tās mērķus, kļūstot par lielāko un iespaidīgāko latviešu organizāciju ārpus Latvijas. Tā iemantojusi sabiedrības uzticību, spējusi vienot tūkstošiem tautiešu ASV, uzturējusi latvisko izglītību un kultūru un, visu šo darot, iemantojusi cieņu arī Latvijas sabiedrībā un atzinīgu novērtējumu politiskajās aprindās.

ALAs dibinātāji bija viedi un tālredzīgi – viņi, iespējams, paredzēja, ka ALAs darbs nebeigsies līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu. Mēs, PBLA, ticam, ka viņi paredzēja ALAs nākotni arī cauri šim – 21. gadsimtam, jo ideju, plānu un mērķu netrūkst. Daudz laimes un darbotiesgribas jubilejā Amerikas latviešu apvienībai, tās valdei un visai ASV latviešu saimei!

PBLA