PBLA priekšsēža amatā pārvēlēts Kukainis, vicepriekšsēdes amatā – Kristīne Saulīte

04.01.2016

2015. gada nogalē notikušās vēlēšanās Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža amatā uz diviem gadiem pārvēlēts inženieris un sabiedriskais darbinieks Jānis Kukainis. Savukārt PBLA priekšsēža vietnieces amatu sākot ar šo gadu uz diviem gadiem pārņems Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vadītāja Kristīne Saulīte.

Kā savas prioritātes PBLA priekšsēža amatā nākamajiem diviem gadiem Jānis Kukainis izceļ Latvijas drošības stiprināšanu, latviešu valodas statusa un patriotiskās audzināšanas veicināšanu Latvijā. „Mums ir tikai viena Latvija, tādēļ mums visiem kopīgi jāstāv tās drošības un vērtību sardzē,“ uzsver Jānis Kukainis, norādot uz latviskās izglītības un patriotiskās audzināšanas lielo nozīmi gan Latvijas skolās, gan latviešu sestdienas un svētdienas skolās ārpus Latvijas.

„Šogad PBLA atzīmēs savas darbības 60. jubileju. Šajā laika posmā esam darījuši visu, kas bijis mūsu spēkos, lai sniegtu atbalstu neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas izveidei. Gadu gaitā mūsu pamatmērķi nav mainījušies, arī turpmāk mēs strādāsim, lai vienotu ārpus Latvijas dzīvojošos tautiešus darbam Latvijas un latviešu tautas labā,“ norāda Kukainis.

Nākamajos divos gados PBLA priekšsēdis vēlas turpināt iesākto sadarbību ar Latvijas valdību un Saeimu ar Latviešu diasporu saistītu jautājumu risināšanā gan politiskās līdzdalības, izglītības, kultūras un ekonomiskās sadarbības jomā, jo īpaši kontekstā ar tuvojošos Latvijas simtgadi, kuras atzīmēšanā aktīvi plāno iesaistīties arī diasporas organizācijas. Sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju iesākts, bet nepabeigts palicis tālmācības programmas jautājums, kuras izstrāde pavērtu plašākas iespējas ārpus Latvijas dažādu paaudžu dzīvojošajiem latviešiem un viņu atvasēm apgūt un saglabāt latviešu valodu. Tāpat PBLA priekšsēdi joprojām nodarbina neatrisinātais Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas jautājums, kam Kukainis plāno sekot līdzi arī turpmāk. Ekonomiskās sadarbības veicināšanas nolūkā šī gada 29.-30. decembrī Melburnā sasaistē ar Austrālijas latviešu kultūras dienām pirmo reizi ārpus Latvijas plānots rīkot Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, kas līdz šim divas reizes noticis Rīgā. Šī pasākumā fokusā būs ekonomisko un biznesa saišu stirpināšana Austrālijas un Okeānijas reģionā dzīvojošo latviešu uzņēmēju un profesionāļu starpā un sadarbībā ar Latviju.

Bez iepriekš minētiem uzdevumiem PBLA priekšsēža vietniece Kristīne Saulīte izceļ nepieciešamību stiprināt saites pašu diasporas organizāciju starpā. „Svarīgi ir atrast kopējus sadarbības ceļus ar visām ārpus Latvijas dzīvojošajām latviešu kopienām un atrast veidus, kā piesaistīt un vienot sadrumstalotās sabiedrības,“ norāda Saulīte, kura pati uzskata, ka ir priviliģētā situācijā, jo labi izprot gan Latvijas, gan ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu situāciju. Saulīte ieradās Austrālijā īsi pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Uzziņai:

PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis dzimis 1943. gada 12. jūnijā Rīgā, un šobrīd dzīvo Kalamazū, Mičiganas pavalstī ASV. Sinsinati universitātē ieguvis bakalaura grādu inženierzinātnēs – “Aerospace Engineering”, Tenesī universitātē ieguvis maģistra grādu inženieŗzinātnēs un Mičiganas štata universitātē maģistra grādu biznesa vadībā (MBA). Savā profesionālajā karjerā Jānis Kukainis strādājis vairākos aviācijas un autoražošanas uzņēmumos, publicējis vairāk kā 20 zinātnisku rakstu, galvenokārt, par kaujas lidmašīnu aerodinamiku, vairāku patentu īpašnieks. Visilgāko karjeras posmu pavadījis strādājot autoražošanas uzņēmumā Ford kā inženieris, kā arī Ford nākotnes modeļu projektu nodaļas un ražošanas nodaļas vadītājs.

Paralēli savai profesionālajai darbībai, Kukainis aktīvi piedalījies sabiedriskajā dzīvē, vadījis Latviešu apvienību Detroitā, Mičiganas Baltiešu komiteju un latviešu centru „Gaŗezers“, darbojies kā Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis un kā Apvienotās Baltiešu komitejas priekšsēdis ASV. Viņš pārstāvējis Amerikas latviešu apvienību PBLA valdē (ar pārtraukumu) kopš 1996. gada, un bijis PBLA vadītājs no 2002. līdz 2007. gadam un šajā amatā atkal ievēlēts no 2012. līdz 2015.gadam. Jānis Kukainis bija  NATO darba grupas vadītājs PBLA, aktīvi veicinot Latvijas uzņemšanu NATO. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķ., ar Viestura ordeņa I šķ., ar organizācijas Daugavas Vanagi zelta nozīmi un LR Aizsardzības ministrijas Atzinības goda zīmi.

PBLA priekšsēža vietniece Kristīne Saulīte ir Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde, savulaik darbojusies arī Melburnas latviešu organizāciju apvienības un Melburnas latviešu evanģēliski luteriskās draudzes vadībā. Viņas sabiedriskā darba pieredze ietver arī dalību Austrālijas latviešu teātrī, korī „Daina“ un darbošanos Melburnas Daugavas skolā un vidusskolā. Kristīne Saulīte pabeigusi Hārvardas Biznesa skolas Līderības programmu, ieguvusi biznesa izaugsmes treneres izglītību Koačinga institūtā (The Coaching Institute), kā arī absolvējusi vadības programmu Melburnas biznesa skolā. Savā profesionālajā karjerā, Kristīne Saulīte guvusi pieredzi strādājot par Bang & Olufsen reģionālo menedžeri, bijusi sabiedrotā Corporate Edge – darbojoties gan ar lielām nacionālām firmām, gan individuālies klientiem. Atradusies vadības amatos uzņēmumos CDG Group un Rogerseller Myhill Pty Ltd.

 

Kontaktinformācija:

Ilze Garoza
PBLA ģenerālsekretāre
ilze.garoza@pbla.lv
Mob. +1 732 666 7613
www.pbla.lv