PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte tiekas ar jauno vēstnieci diasporas jautājumos Elitu Gaveli

25.09.2020

Šī gada septembrī 25. septembrī iepazīšanās vizītē ar Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos Elitu Gaveli tikās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēde Kristīne Saulīte. Vēstniece Elita Gavele šai amatā septembrī nomainīja līdzšinējo vēstnieku Aivaru Grozu, kurš iecelts par Latvijas vēstnieku Izraēlā.

Tikšanās laikā vēstniece Elita Gavele uzsvēra, ka jaunā amata izvēle viņai nav notikusi nejauši, bet bijusi apzināti gribēta, un ka savu līdzšinējo pieredzi diasporas jomā vēstniecībās Lietuvā, Krievijā un visbeidzot Latvijas vēstnieces amatā Izraēlā viņa varēs īstenot Latvijā tiešā sadarbībā ar diasporas organizācijām, un vispirmām kārtām ar PBLA.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte jauno vēstnieci iepazīstināja ar PBLA struktūru un tās darbiniekiem, uzsverot pašreizējo plašo PBLA iesaisti daudzās sadarbības jomās ar Latviju un ar diasporas mītnes zemēm. Vēstniece Elita Gavele savukārt informēja PBLA priekšsēdi ar Diasporas konsultatīvās padomes darba prioritātēm tuvākajā nākotnē, uzsverot, ka sadarbībā ar diasporu priekšroka tiks dota jēgpilnu projektu īstenošanai ar paliekošu vērtību.

Tikšanās gaitā piedalījās arī Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniece Inita Dzene, vecākā referente Annija Streile, PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, PBLA projektu lietvede Lora Egle un pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons. (PBLA pārstāvniecība)

Foto (no kreisās): PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons, PBLA projektu lietvede Lora Egle, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, vēstniece Elita Gavele un PBLA izpilddirektors Raits Eglītis