PBLA piedalās Trīs jūru iniciatīvas Pilsoniskās sabiedrības forumā

23.05.2022

Ieskandinot jūnijā gaidāmo Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samitu un Biznesa forumu, sestdien, 21. maijā, Rīgas pilī pēc Valsts prezidenta Egila Levita iniciatīvas sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju (LATO) notika TJI Pilsoniskās sabiedrības forums. Tā mērķis – nodrošināt fundamentāli jaunu platformu ideju un zināšanu apmaiņai starp TJI dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām ar tiešu ievirzi uz ilgtermiņa sadarbību, attīstību un uzraudzību.

Forumu atklāja Valsts prezidents Egils Levits. Viņš uzsvēra, ka visām Trīs jūru iniciatīvā iesaistītajām Eiropas Savienības valstīm ir kopējās ekonomiskās un vērtību intereses šo iniciatīvu attīstīt tālāk. “Trīs jūru iniciatīva ir unikāla tās pamatprincipos – politiski iedvesmota un ekonomiski motivēta. TJI paredz vienotu reģionālo interešu apzināšanu starp tās 12 dalībvalstīm, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības dalībvalstis, un mūsu intereses balstās kopīgajā pagātnē un vienotajā skatījumā uz nākotni,” teica E. Levits.
Valsts prezidents arī uzsvēra, ka TJI mērķis ir ne tikai attīstīt digitālo, enerģētikas un transporta savienojamību mūsu reģionā, bet arī stiprināt kontaktus starp mūsu sabiedrībām, tāpēc “pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm ir īpaši svarīga loma Trīs jūru iniciatīvā”.

Projekta attīstība nozīmētu Eiropas transporta un savienojamības attīstību ziemeļu – dienvidu virzienā, papildus jau ierastajam rietumu-austrumu virzienam.
Foruma dalībnieki pārrunāja TJI dalībvalstīs aktuālus jautājumus – savienojamību, digitalizāciju, drošību un pārvaldību. Latvijas valdību Forumā pārstāvēja Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, kura akcentēja Baltijas jūras reģiona virzību uz enerģijas neatkarību no Krievijas. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvis speciālu uzdevumu vēstnieks TJI jautājumos Edgars Bondars ieskicēja iniciatīvas vēsturi un attīstību no 2015. gada caur Dubrovniku, Varšavas, Bukarestes, Lubļanas un Tallinas samitiem. PBLA forumā pārstāvēja izpilddirektors Raits Eglītis, kurš uzsvēra nepieciešamību uzturēt politiskās, ekonomiskās un nevalstiskās saites ar ASV, šo projektu tālāk attīstot, un neaizmirst par Latvijas, Baltijas, kā arī Centrālās un Austrumeiropas valstu diasporas organizāciju iespējamo iesaisti nākotnē informācijas un lobija darbā ASV.
Identificējot potenciālās sadarbības jomas, izaicinājumus un jau iesāktos projektus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji sarunās veidoja rekomendācijas Trīs jūru iniciatīvas dalībvalstu vadītājiem šī gada 20. un 21. jūnijā Rīgā plānotajam TJI politiskajam samitam un biznesa forumam.

Viens no galvenajiem atzinumiem Forumā bija tas, ka TJI valstis un viss Austrumeiropas reģions varētu kļūt par platformu un dzinējspēku Ukrainas atjaunošanai pēc kara un ka lielu lomu šajā procesā varētu spēlēt sabiedriskās nevalstiskās organizācijas.

(PBLA pārstāvniecība/Prezidenta kanceleja)
FOTO: PBLA izpilddirektors Raits Eglītis un Foruma rīkotāja Valsts prezidenta kancelejā,
bij. PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde – Elferte.