PBLA paziņojums par 14. Saeimas vēlēšanu rezultātiem

06.10.2022

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA), pārstāvot diasporas centrālās organizācijas visā pasaulē, apsveic visas tās politiskās partijas un šo partiju pārstāvjus, kuri tikuši ievēlēti 14. Saeimā. PBLA  pauž gandarījumu par Latvijas vēlētāju atbildīgo izvēli par labu valsts drošībai un izaugsmei šajos trauksmainajos ģeopolitiskajos apstākļos, kad netālu no Latvijas robežām turpinās Krievijas uzsāktais karš.

PBLA augstu novērtē deputātu kandidātu dalību dažādās debašu un informācijas kampaņās, kas bija adresētas arī diasporas vēlētājiem. Mūsuprāt, vēlētāji bija labi informēti par vēlēšanu norisi un kandidātiem.

PBLA pozitīvi raugās uz sadarbības turpinājumu nākotnē ar mūsu tradicionālajiem partneriem Ārlietu un Kultūras ministrijās, kā arī Ministru prezidenta birojā. Mēs pateicamies aizsardzības ministram Artim Pabrikam, tieslietu ministram Jānim Bordānam un izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei par paveikto un atbalstu PBLA, kā arī mūsu dalīborganizācijām kopēju projektu īstenošanā. PBLA apņemas uzsākt ciešu sadarbību ar jaunizveidoto valdību jau tuvākajā nākotnē.

PBLA valde izsaka pateicību Centrālajai Vēlēšanu komisijai (CVK) un tās priekšsēdētājai Kristīnei Bērziņai par visnotaļ raito un caurskatāmo vēlēšanu norises vadību, pirmo reizi izmantojot vēlētāju reģistru.   Arī PBLA “JĀbalso” projekts sekmēja diasporas informētību par balsošanas procesu un politisko partiju piedāvājumu. PBLA atzinīgi vērtē CVK izveidoto atviegloto pasta balsošanas sistēmu pilsoņiem ārzemēs un sniegto iespēju tautiešiem balsot ar personu apliecinošiem dokumentiem, kam Covid pandēmijas laikā beidzies derīguma termiņš. PBLA turpinās sadarboties ar CVK, lai uzturētu diaporas interesi par politiskajiem procesiem Latvijā un vēlētāju aktivitāti nākamajās vēlēšanās.

Redzam, ka vēlētāju aktivitāte diasporā šajās vēlēšanās ir kritusies par nepilnu piekto daļu jeb apmēram 18 procentiem, salīdzinot ar 13. Saeimas vēlēšanām. PBLA valde kopā ar savām dalīborganizācijām meklēs un skaidros biežākos iemeslus šim tautiešu aktivitātes kritumam. Vieni no iespējamajiem faktoriem varētu būt diasporas aktīvākās paaudzes novecošanās, kā arī vispārēja pēcpandēmijas apātija. Turpinot arī nākotnē darbu pie vēlēšanu procesa vienkāršošanas, popularizējot balsošanu pa pastu un atbalstot iecirkņu darbu, mēs ticam, ka diasporas vēlētāju skaits var atkal pieaugt.

Mēs zinām, ka pasaulē ir daudz jaunu aktīvu, patriotisku un darboties gribošu latviešu. Viņi ir gatavi kļūt par trimdinieku uzsāktā darba turpinātājiem un iesaistīties sadarbībā ar Latviju gan politiskā atbalsta jomā, gan ekonomikas laukā, kā arī kultūras un sociālajā jomā. PBLA dalīborganizācijās un visās mūsu stratēģisko partnerzemju galvaspilsētās ir apzināts šādu sabiedriski aktīvo tautiešu kodols, kuru darbs stiprina Latvijas tēlu un mūsu valsts starptautisko atpazīstamību un ietekmi  pasaulē.

Kā mēs spilgti pieredzējām šajās Saeimas vēlēšanās, katra vēlētāja balss ir svarīga un katrai balsij var būt izšķirīga nozīme, vienalga, vai tā tiek nodota Rīgā, Vašingtonā, Londonā, Kanberā vai nosūtīta uz mītnes zemes vēstniecību pa pastu. Turpināsim strādāt un darboties tā, lai latviešu balsis ārzemēs arī turpmāk palīdzētu ievēlēt gudrus, nesavtīgus un strādīgus Latvijas patriotus, kas spētu vadīt mūsu valsti cauri krīzēm un starptautiskiem satricinājumiem.

PBLA valdes vārdā –

Pēteris Blumbergs,
priekšsēdis