PBLA koordinēs KM atbalstu diasporas pašdarbības kopām

14.11.2019

Līdztekus citiem projektiem PBLA ir uzsākusi darbu pie programmas īstenošanas, kas paredz Kultūras ministrijas atbalstu diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai. Šī programma palīdzēs veicināt izaugsmi Latvijas diasporas koriem, pieaugušo un bērnu deju kopām, teātra ansambļiem, folkloras kopām, koklētāju ansambļiem un citām latvisko identitāti apliecinošām grupām, kas kopj un popularizē latvietību diasporā.

Projekti tiks īstenoti no 2020. līdz 2023. gadam un šīs projekta administrēšanai PBLA ir apstiprinājusi projekta īstenošanas vadītāju Sandru Bondarevsku.

Kultūras ministrijas projekts diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai paredz, ka ik gadu Kultūras ministrijas atbalstu saņems vismaz 56 diasporas pašdarbības kopas pasaulē, no kurām divas trešdaļas (vismaz 37 kopas) darbojas Eiropā.

Atbalsta projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar PBLA dalīborganizācijām – Amerikas latviešu apvienību; Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienību; Eiropas latviešu apvienību; Krievijas Latviešu kongresu; Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē un Latviešu Nacionālo apvienību Kanādā. Šis projekts būs praktiska rakstura kopu atbalstam, piemēram, telpu nomai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei, kopu karogu pagatavošanai u.tml. Finansiālais atbalsts vienai kopai nepārsniegs maksimālo summu EUR 1350.00. (PBLA pārstāvniecība)