PBLA Izglītības padome rīko pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju diasporas izglītības jautājumu izpētei

06.11.2013

Turpinot PBLA Izglītības padomes ilggadējo darbu latviskās izglītības uzturēšanā diasporas bērniem, kā arī rūpējoties par reemigrējušo bērnu integrāciju Latvijas skolās, PBLA Izglītības padome rīko pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju, lai apzinātu kaimiņu pieredzi diasporas jautājumu risināšanā.

Braucienā piedalās pārstāvji no Latviešu valodas aģentūras, Sabiedrības integrācijas fonda, Ārlietu ministrijas politikas plānošanas departamenta un PBLA Izglītības padomes. Tallinā plānotas tikšanās ar atbildīgajām amatpersonām no Igaunijas puses Igaunijas kultūras ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā un Integrācijas un migrācijas fondā ”Mūsu cilvēki”.

Plānots pārrunāt Igaunijas skolu pieredzi strādājot ar reemigrājušiem bērniem, tālmācības iespējas un elektronisko mācību līdzekļu izmantošanu diasporas bērnu apmācībā. Notiks pieredzes apmaiņa interaktīvas virtuālās vides izveidošanā speciāli diasporas vajadzībām, kā arī salīdzināti galvenie diasporu interesējošie jautājumi un to potenciālie risinājumi.

Pagājušajā gadā PBLA Izglītības padome organizēja līdzīgu pieredzes apmaiņu Lietuvā.

Plašāka informācija
anta.spunde@pbla.lv vai tel. 28917238