PBLA Izglītības padome gatava atvērt mācību materiālu meklētāju latviešu skolām un skolotājiem

01.09.2021

2021. gada 1. septembrī

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome kopā ar projekta komandu šonedēļ ir noslēgusi pirmo posmu mācību materiālu meklētāja “Sietiņš” sagatavošanā un ir jaunajā mācību gadā gatava to piedāvāt lietošanai latviešu skolām un skolotājiem visā pasaulē.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome 2021. gada pavasarī uzsāka darbu pie mācību materiālu meklētāja izstrādes diasporas latviešu skolu skolotājiem. “Sietiņš”  veido diasporas skolām nepieciešamu mācību materiālu elektronisku katalogu ar e-meklēšanas iespējām un ir brīvi pieejams vietnē www.sietins.lv. Šis e-resurss būs lietojams kā palīgrīks diasporas latviešu skolu saimei visā pasaulē, lai atvieglotu piekļuvi pārbaudītiem mācību materiāliem, kas atrodas uzticamās interneta vietnēs.

“Šī projekta ideja radās, vērojot, cik sarežģīti un darbietilpīgi mūsu latviešu skolu skolotājiem, kas nav izglītības darba profesionāļi, iet izplānot un sagatavot mācību stundas darbam ar skolēniem ik nedēļas nogali,” teica Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane. “Mēs gribējām atvieglot šo procesu un palīdzēt skolotājiem, kas bieži vien ir mūsu pašu bērnu vecāki,” viņa piebilda.

Plānošanas darbi, materiālu sagatavošana, grupēšana, indeksēšana un ievadīšana iepriekš izveidotajā interneta vietnē ilga visu vasaru. Meklētājā ir ievadīti vairāk nekā 1200 mācību materiālu vienību, kas ir iepriekš pārbaudītas un atzītas par noderīgām lietošanai nedēļas nogales latviešu skolās. Visu šo materiālu lietošana ir saskaņota ar autoriem un izdevējiem un ir brīvi pieejama ikvienam skolotājam un bērnu vecākiem, lietošanai tiešā mācību procesā skolā vai mājās. Materiālus nedrīkst tālāk izplatīt internetā vai pārdot.

Šis ir tikai projekta pirmais posms, kas tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, uzsver projekta komandas tehniskā vadītāja Iveta Leitase no Kanberas skolas Austrālijā. “Sietiņa” veidotāji nākotnē cer pievienot daudzu izdevēju materiālus un interneta resursus, kas būtu noderīgi mācību procesa vajadzībām latviešu diasporas nedēļas nogales skolās,” viņa piebilda.

“Sietiņa” materiāli tiek pievienoti krātuvei manuāli. Aiz šī projekta slēpjas milzīgs “Sietiņa” radošās komandas darbs. Komanda sastāvā ir bibliotekārs, kurš izvērtē un pievieno diasporas skolotāju ieteiktos materiālus, programmētājs,  brīvprātīgie testētāji un konsultanti no diasporas skolotāju vidus. Materiālus, kuri ir pievienoti, var atlasīt pēc vairākām kategorijām: vecuma, valodas līmeņa, četrām galvenajām mācību jomām: latviešu valoda, ģeogrāfija, vēsture un kultūra, kuras pēc iespējas pietuvinātas Valsts izglītības satura centra vadlīnijām diasporas skolām, kā arī pēc autoriem un  mācību materiāla pielietojuma mērķa.

PBLA Izglītības padomē darbojas diasporas latviešu pedagogi, Elisa Freimane (ASV), Elita Pētersone  (Kanāda), Iveta Leitase (Austrālija), Māris Pūlis (Lielbritānija).  “Sietiņa” materiālus izvērtē un apkopo bijusī padomes locekle Dace Mažeika, kurai ir liela pieredze diasporas skolu darbā. Programmēšanas darbus veic Klāvs Rudzītis, kuram ir ilggadēja sadarbības pieredze ar PBLA un ALA.

Šis PBLA Izglītības padomes projekts tika pieteikts Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) konkursam Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” un tika atbalstīts maksimālā EUR 15 000 apmērā. SIF līdzekļi tika lietoti programmēšanas un pirmajiem materiālu pievienošanas izdevumiem. Pēc vajadzības projekts tiek līdzfinansēts arī no PBLA budžeta.

Darbs pie materiālu pievienošanas “Sietiņam” turpināsies un Izglītības padome meklēs finansējumu un turpinās piesaistīt brīvprātīgos palīgus, lai arvien paplašinātu pieejamo materiālu klāstu. Latviešu skolu tīkls ar latviešu organizāciju un draudžu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas un tagad arī Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu darbojas visā pasaulē – ASV, Austrālijā, Dienvidamerikā, Eiropā un Kanadā. Šajā diasporas izglītības struktūrā darbojas vairāk nekā 100 latviešu skolu. Tajās mācās ap 2500 skolēnu, kurus apmāca ap 400 skolotāju. “Sietiņš” viņiem visiem būs noderīgs palīgs mācību procesa organizēšanā.

(PBLA pārstāvniecība)