PBLA Izglītības padome meklē daļēja laika Izglītības projektu koordinatoru/-i darbam Rīgā

20.01.2023

Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) meklē daļēja laika Izglītības projektu koordinatoru/-i darbam Rīgā

 

Darba apjoms un atbildība saistīta ar veicamo projektu apmēru (līdz 20 stundām nedēļā).

Darbinieka pienākumos ietilptu:

  1. vadīt visus ar diasporas izglītību ārpus Eiropas saistītos projektus un tos koordinēt ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latviešu valodas aģentūru (LVA) un Sabiedrības integrācijas fondu;
  2. saskaņā ar PBLA Izglītības padomes izstrādāto darba plānu koordinēt PBLA IP darbu, sasaukt un piedalīties klātienes vai attālinātajās sēdēs, protokolēt tās;
  3. informēt PBLA IP un PBLA dalīborganizāciju vadītājus par valsts izsludinātajiem atbalsta projektiem Diasporas izglītībai;
  4. sekot līdzi aktualitātēm, kas attiecas uz latviešu diasporas izglītību, diasporas skolu darbību un diasporas izglītības atbalsta programmām, remigrējušo personu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā, regulāri informēt PBLA Izglītības padomi un nepieciešamības gadījumā PBLA valdi par aktualitātēm šajā jomā;
  5. sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru koordinēt diasporas skolu atbalsta programmas PBLA un LVA noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.

 

Ar laiku un vadoties no kandidāta pieredzes, atbildību loks var paplašināties un koordinators/-e var PBLA valdes un PBLA Izglītības padomes uzdevumā piedalīties politikas plānošanas procesos, kas skar latvisko izglītību ārpus Latvijas (latviešu sestdienas un svētdienas skolas, vasaras vidusskolas, tālmācības programmas u.tml.), uzturēt regulāru komunikāciju ar Latvijas valsts institūcijām, kas atbildīgas par diasporas izglītību, un sociālajiem partneriem, koordinēt PBLA Izglītības padomes viedokļa saskaņošanu un pārstāvēšanu publiskos forumos.

 

Ideālais kandidāts/-e būtu ar pieredzi diasporas skolu darbā ārpus Eiropas, kādu laiku dzīvojis ārpus Latvijas un piedalījies vietējās latviešu sabiedrības un latviešu skolas darbā, vai arī pats mācījies un absolvējis kādu diasporas latviešu skolu. Kandidātam jābūt komunikablam ar labām latviešu mutvārdu un rakstu valodas prasmēm un angļu valodas zināšanām, jābūt personīgai interesei par latvisko izglītību un jāspēj analizēt skolu atskaites un izdarīt secinājumus.

 

Atlīdzīb – vadoties no darba pieredzes un pēc savstarpējas vienošanās ar PBLA. Interesentus lūdzam sūtīt Curriculum Vitae un motivācijas vēstuli PBLA izpilddirektoram Raitam Eglītim uz e-pasta adresi: raits.eglitis@pbla.lv līdz 2023. gada 6. februārim.