PBLA dalīborganizācijas – LNAK. Aicinājums uz Melnās lentes dienas sarīkojumiem Otavā un Toronto, Kanadā

11.08.2019

80 gadi kopš Eiropas noziedzīgās sadalīšanas – Aicinājums uz Melnās lentes dienas sarīkojumiem Otavā un Toronto

23. augusts tuvojas kā liktenīgs datums. Tiek atzīmēti gan Baltijas ceļa 30 gadi, gan Hitlera-Staļina pakta (Moloto- va-Ribentropa) parakstīšanas 80. gadadiena. Viens saistīts ar otru. Krievijas un nacistu sabiedrotie savā starpā sadalīja Eiropu divās sfairās un tā arī sāka uzbrukt tuvākām kaimiņvalstīm.

Kaut abās diktatūrās jau 30. gados tika izstrādāti noziedzīgi nedarbi, abi sabiedrotie izraisīja pasaules kaŗu un sagādāja cilvēcei desmitiem miljonu upuŗu. Mūsu jaunatnei ir jāatgādina šis vēstures posms. Ja neatgādināsim mūsu nākamajām paaudzēm, arvien spēcīgāki kļūs dezinformācijas uzbrukumi, kuŗi cenšas nomelnot mazās tautas un sagrozīt taisnīgumu.

Krievijas pašreizējā vadība veiksmīgi sašķeļ Rietumu de- mokratijas, Eiropas savienību, Transatlantijas sabiedrotos un traucē ANO un NATO darbu.

Ļaunprātīgo mērķis ir novā- jināt mūsu kopienas un cen- trālās organizācijas, kuŗas vēl arvien ir polītiski ietekmīgas un ievērojamas savās mītņu zemēs. Pieminot šos notiku- mus, Centrālās un Austrumei- ropas padome Kanadā (Central and Eastern European Coun- cil in Canada – CEEC) rīkos vairākus pasākumus starp 22. augustu un 12. septembri.

Otavā Melnās lentes dienas programmā 22. augustā no- tiks oikumēnisks svētbrīdis un filmas “The Soviet Story” izrāde. Atceres sarīkojums no- tiks parlamenta iecirknī, kur

piedalīsies valdības pārstāvji, deputāti un diplomāti.

Melnās lentes dienas tur- pinājums Toronto notiek 12. septembrī ar konferenci Toronto Universitātes Isabel Bader teātrī. Galvenai runai ir ielūgts krievu demokratijas aktīvists Garry Kasparov.

 

LNAK prezidents

Andris Ķesteris