PBLA atver digitālo karti “Latviešu arhīvi pasaulē”

17.05.2021

Jau gadiem mūsu centrālās organizācijas, kā arī latviešu draudzes, biedrības un apvienības visā pasaulē ir centušās saglabāt trimdas arhīvus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sastāvdaļu. Pandēmijas apstākļos, kad nevaram pulcēties, dziedāt, dejot un svinēt klātienē, ir īstais laiks apzināt, kur un kādi latviešu arhīvi un arhīvi par latviešiem ārzemēs ir pieejami!

PBLA, izmantojot Kultūras ministrijas atbalstu un interesi no Ārlietu ministrijas diasporas lietu sekretariāta, gada sākumā uzsāka projektu “Latviešu arhīvi pasaulē” ar nolūku apzināt organizāciju un privātpersonu rīcībā esošos vēsturiskos materiālus un digitāli publicēt materiālu atrašanās vietas visos kontinentos.

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, PBLA pārstāvniecība Rīgā no 1. februāra līdz aprīlim veica aptauju “Arhīvu materiāli latviešu kopienās ārpus Latvijas”, aicinot organizācijas un privātpersonas iesaistīties diasporas arhīvu apzināšanā. Kopā tika saņemtas apmēram 170 atsauksmes jeb veidlapas, no kurām vairāk nekā 90 bija aizpildījušas organizācijas. Atbildes saņemtas no visas pasaules un arī dažādām paaudzēm, bet vislielākā atsaucība bija no latviešiem ASV un Austrālijā. Izdevies uzrunāt arī cilvēkus ar latvisku izcelsmi, kas nerunā latviski un neiesaistās latviskajā dzīvē, bet kuru īpašumā ir vērtīgi arhīvu materiāli.

Izmantojot aptauju rezultātā iegūtos datus, tika izstrādāta digitāla karte, kur ērti skatāma un meklējama informācija par latviešu arhīviem pasaulē. Ikviens interesents var apskatīt un lietot digitālo karti, atverot saiti https://arhivi.pbla.lv/. Digitālās kartes lapā iespējams atlasīt interesējošo informāciju, balsoties uz arhīva turētāju, materiālu veidu vai laika periodu, kuru skar materiāli. Uzklikšķinot uz izvēlēto punktu kartē, atveras sadaļa, kur skatāma sīkāka informācija par arhīvu materiāliem konkrētajā vietā.

PBLA plāno regulāri atjaunot un papildināt karti, tādēļ ikviens, kura īpašumā ir arhīvu materiāli par latviešiem ārzemēs, ir aicināts iesaistīties projektā, sazinoties ar PBLA pārstāvniecību. Digitālā karte ir projekta pirmais posms, projekta turpinājumā PBLA sadarbībā ar Latvijas arhīvu ekspertiem ierakstīs informatīvus seminārus par tādām tēmām kā arhīvu materiālu vākšana, apstrādāšana un sistematizēšana, arhīvu materiālu digitalizācija, arhīvu materiālu pārvešana un nodošana citam arhīvam. Paredzams, ka semināru ieraksti tiks demonstrēti plašākai auditorijai 2021. gada rudens pusē, apvienojot tos ar tiešsaistes diskusijām ar ekspertiem.
(PBLA pārstāvniecība)