PBLA aicina nodrošināt trūkstošos līdzekļus diasporas latviešu izglītībai 2014. gadā

05.10.2013

Pasaules brīvo latviešu apvienība aicina Latvijas likumdevējus, lemjot par 2014. gada budžetu, paredzēt tajā solīto līdzekļu palielinājumu latviešu diasporas skolu atbalstam, lai nodrošinātu latviskās izglītības pieejamību un nepārtrauktību izceļojušo latviešu bērniem un tādā veidā veicinātu diasporas latviešu iespējas atgriezties Latvijā.

“Ja Latvijas valdība atsakās atbalstīt latviešu skolas, kas ir daudzu ārpus Latvijas izceļojušo tautiešu vienīgā saikne ar Latviju un latvisko kultūru, tad lieki ir runāt par kaut kādiem reemigrācijas plāniem un cerēt uz emigrējušo ģimeņu atgriešanos,” saka PBLA Izglītības padomes priekšsēde Daina Grosa. “Ja šīs finanšu pozīcijas 2014. gada budžetā netiks nodrošinātas vismaz programmā minētajiem pasākumiem, tad nav skaidrs, kā iespējams nodrošināt ilgtspējīgu diasporas politiku, jo līdzekļu piešķīrums izglītības mērķiem ir bijis vienreizīgs pasākums. Izglītība ir sfēra, kurai nepieciešams pastāvīgs finansējums. Izglītība nevar normāli funkcionēt, ja strauji un neprognozējami mainās summas un to piešķiršanas principi,” piebilst Daina Grosa. PBLA Izglītības padomes priekšsēde uzskata, ka situācija, kad katru gadu no jauna jāpierāda esošā finansējuma nepieciešamība, prioritāriem un veiksmīgi sevi pierādījušiem izglītības pasākumiem, uzskatāma par nepareizu un neefektīvu.

No budžeta projekta pirms tā pēdējā lasījuma Saeimā izņemtas laukā tādas iniciatīvas, kā latviešu valodas apguves nometne diasporas un reemigrējušajiem bērniem un to vecākiem, samazināts atbalsts izglītojošiem pasākumiem latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā, kā arī atbalsts Austrumu diasporas bērniem to līdzdalības veicināšanai latviešu valodas nometnēs. Programmā paredzētajiem pasākumiem nepieciešamais finansējums ir 63 000 latu.

Pērn atbalsts bijis gan skolotāju atalgojumam Maskavā, sekmīgi novadīti skolotāju kursi gan Īrijā, Lielbritānijā, ASV, Kanādā un Austrālijā, finansiāli atbalstītas nedēļas nogales skolas Eiropā un dažas citos kontinentos, kā arī organizēta nometne diasporas bērniem, ko dalībnieki un eksperti vērtējuši ļoti augstu. Visas minētās budžeta pozīcijas vērtējamas kā nozīmīgs atbalsts diasporas latvietības uzturēšanai un izglītības procesiem ārpus valsts un Latvijā.

Daudzas ar izglītību saistītās sfēras uzlabojās un attīstījās tieši pēdējos divos gados, kad bija manāma Latvijas valsts ieinteresētība palīdzēt tautiešiem ārpus valsts saglabāt savu latviskumu, tika nostiprinātas saites ar Latviju un ievērojami uzlabojās valsts pārvaldes ierēdņu publiskais tēls ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu vidū, jo cilvēki sāka saprast, ka nav valstij vienaldzīgi, ka viņu centienus saglabāt sasaisti ar Latviju un latviskumu atbalsta arī Latvijas valsts.

PBLA uzskata, ka valdībai ir jāpilda solījumi un jāpiešķir līdzekļi pozīcijām, kas par prioritārām noteiktas Valdības rīcības plānā, Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018. gadam, “Rīcības plānā sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012.-2014. gadam”, Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005. – 2014. gadam un Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam, kur uzsvērta nepieciešamība nostiprināt latviešu valodas prasmes ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem un ārvalstīs dzīvojošo latviešu latvisko identitāti un piederību Latvijai. (PBLA Izglītības padome)