PBLA aicina latviešu organizācijas pasaulē iesniegt projektus Dziesmu svētku tradīcijas ilgtspējai un profesionālās mākslas pieejamībai diasporā

10.02.2020

PBLA pārstāvniecība Latvijā aicina latviešu diasporas organizācijas un biedrības visā pasaulē pieteikties  2020. gada dziesmu svētku tradīcijas ilgtspējas un profesionālās mākslas pieejamības projektu konkursam, ko PBLA īsteno kā valsts pārvaldes uzdevumu sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju.

Projekti, tos iepriekš saskaņojot ar attiecīgās mītnes zemes centrālo organizāciju (Eiropā – ar Eiropas Latviešu apvienību, ASV – ar Amerikas Latviešu apvienību, Austrālijā – ar Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē u.t.t.), jāiesniedz PBLA pārstāvniecībā Rīgā līdz šī gada 26. februārim (e-pasts: pbla-latvija@pbla.lv). Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti šī gada 15. martā, un drīz pēc tam tiks slēgti līgumi ar attiecīgajiem projektu īstenotājiem.

Katram projekta pieteicējam – biedrībai vai organizācijai – par savu projektu jāiesūta elektroniski aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (skanēti paraksti nav nepieciešami). Projekta pieteikuma veidlapā galvenais norādīt projekta nosaukumu, mērķi, īsi uzrakstīt, kas projekta ietvaros notiks, kad tieši (no kura laika līdz kuram) projekts taps īstenots, kā arī norādīt precīzi projekta rīkotāju (biedrība, organizācija) un atbildīgo personu un tās kontaktus.

Katram projekta pieteicējam – biedrībai vai organizācijai – jāiesūta arī tāme par plānoto līdzekļu izlietojumu, kas aizpildīta tāmes paraugā sadaļās no punkta 1. līdz punktam 1.5.  Tāmi var aizpildīt arī ārpus šīs tabulas, ja tā vienkāršāk, bet ievērojot un blakus katrai izdevumu pozīcijai norādot attiecīgo Kultūras ministrijas piedāvāto izdevumu sadaļu no punkta 1. līdz punktam 1.5. (punkts 1.1 ar attiecīgiem apakšpunktiem ir Dziesmu svētki, savukārt punkts 1.2 ir profesionālās kultūras pieejamība ar attiecīgiem apakšpunktiem, skat. tāmes tabulu). Jāņem vērā, ka vēlāk nebūs iespējamas būtiskas novirzes no šīs plānotās un iesniegtās tāmes. Tāmē netiks akceptēti administratīvie izdevumi, kas saskaņā ar līgumu jau paredzēti visu projektu kopīgā administratora – PBLA rīcībā. Jautājumu gadījumā laipni lūdzam sazināties ar PBLA pārstāvniecību, e-pasts: pbla-latvija@pbla.lv