PBLA 2018. gada valdes sēdē pieņemtās rezolūcijas

01.10.2018

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde,
tiekoties Rīgā, 2018. gada 26. – 28. septembrī:
 

1)    Pateicas Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim, kultūras ministrei Dacei Melbārdei, izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim un Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniekam Atim Sjanītam par dalību PBLA gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā; 

2)    pateicas PBLA Kultūras fonda priekšsēdim Jurim Ķeniņam par PBLA sēdes ieskaņas koncertu “Augstākā dzimtene” Rīgas Mazajā Ģildē un Ogres korim diriģenta Jāņa Zirņa un administratores Kristīnes Briedes vadībā par saviļņojošo priekšnesumu;

3)    pateicas Kultūras ministrijai un Latvijas Nacionālajam kultūras centram par izcili noorganizētajiem XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gada vasarā un diasporas kopu iesaisti tajos. PBLA aicina valsts iestādes turpināt atbalstu projektam “Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam un latviešu kultūras pieejamībai ārvalstīs saglabāšanai” no Latvijas Valsts budžeta.

4)    Pateicas Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) par tās bruņoto spēku bataljona uzturēšanu Latvijā un, sevišķi, Kanādas, ASV, Spānijas, Čehijas, Albānijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas  un citām sabiedroto valstīm par ieguldījumu Latvijas Valsts drošības stiprināšanā.

PBLA valde pieņem šādas rezolūcijas:

1)    PBLA atbalsta Saeimas centienus izstrādāt Diasporas likumu un aicina pieņemt to vēl 12. Saeimas sasaukumā ar mērķi saliedēt Latvijai piederīgos cilvēkus pasaulē un palīdzēt tiem veidot noturīgu saikni ar Latviju. Visas PBLA dalīborganizācijas vienojas par definīciju, kas nosaka, ka diaspora ir ārvalstīs pastāvīgi dzīvojoši Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, un viņu ģimenes locekļi.

2)    PBLA aicina Latvijas pilsoņus visā pasaulē piedalīties Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanās 2018. gada 6. oktobrī.

3)    PBLA atzinīgi novērtē Latvijas valdības panākto divu procentu iekšzemes kopprodukta piešķīrumu valsts aizsardzībai un aicina nākamo valdību pievērst sevišķu uzmanību visa veida hibrīdkara apdraudējumam, kā arī stiprināt Zemessardzes un Jaunsargu kustību un veicināt jauniešu patriotisko audzināšanu.

4)    PBLA aicina Amerikas Latviešu apvienību, Latviešu Nacionālo apvienību Kanādā un Eiropas Latviešu apvienību darīt visu iespējamo, lai turpinātu ASV, Kanādas un Eiropas Savienības valstu militāro spēku līdzdalību Baltijas valstu drošības stiprināšanā.

5)    nosoda Krievijas agresīvo politiku, dezinformācijas kampaņas un militārās mācības, kas vērstas uz visas pasaules un, sevišķi, Baltijas un Austrumeiropas valstu brīvības un demokrātisko procesu destabilizēšanu.

6)    PBLA pieprasa Latvijas Republikas Saeimai un Ministru kabinetam nekavējoties risināt jautājumu par dubultpilsonības saglabāšanu nelielai daļai Krievijā dzīvojošo latviešu, kas, būdami nepilngadīgi, kļuva par Latvijas Republikas pilsoņiem laika periodā no 1992. līdz 1995. gadam.

7)    PBLA uzskata, ka, pieņemot likumu  “Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā”, Saeima rīkojas pretēji Latvijas Republikas Satversmei un pieprasa, lai Latvijas Republikas Saeimas deputāti  to neatbalsta.

8)    PBLA aicina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru uzņemt sakarus ar Eiropas Savienības mītņu zemju Izglītības ministrijām, lai nodrošinātu latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanu Eiropas Savienības valstu skolās un latviešu valodas eksāmenu akreditēšanu tās izglītības sistēmā.

9)    Balstoties uz esošo veiksmīgo sadarbību, kas izveidojusies starp Latvijas izglītības iestādēm un PBLA dalīborganizācijām, PBLA aicina Latvijas Republikas valdību iekļaut valsts pamatbudžetā finansiālo atbalstu izglītības darbam diasporā.

10)          PBLA aicina Latvijas Republikas Kultūras ministriju veicināt sadarbību un kultūras apmaiņu starp pašdarbības māksliniekiem un amatieru kopām, kuras iesaistītu un apmācītu jauniešus.

11)          PBLA aicina nākamo Latvijas valdību veidot valsts politiku, lai mazinātu iedzīvotāju aizbraukšanu no Latvijas, veicinātu dzimstību un celtu iedzīvotāju labklājību.

Lēmumi:

1)    PBLA valde nolemj rīkot PBLA Kultūras konferenci Cēsīs 2019. gada 30. septembrī un 1. oktobrī Latvijas Valsts simtgades zīmē. Lai to sarīkotu PBLA  valde nolemj pieņemt Kultūras ministrijas piešķirtos līdzekļus EUR 40 000 apmērā un piesaistīt projekta izpildīšanai profesionālu projektu vadītāju.

2)    PBLA valde pieņem 2019. gada budžetu, nosakot, ka budžets nevar pārsniegt $349.300.

3)    PBLA valde nolemj izveidot Drošības, Izglītības un Kultūras  padomes, izvirzot nozaru vadītājus no sava vidus.

4)    PBLA valde nolemj rīkot nākamo valdes sēdi  Rīgā 2019. gadā no 2. līdz 4. oktobrim, tūlīt pēc PBLA Kultūras konferences Cēsīs.