Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības aicinājums

09.02.2012

Ārzemju latviešu centrālās organizācijas uzskata, ka gaidāmais 18. februāŗa referendums par krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā ir apzināts solis, lai izsistu galveno stūrakmeni, uz kuŗa Latvijas valsts tika dibināta. Ja latviešu tauta pārdzīvoja 700 gadu ilgo vāciešu un vācu valodas virskundzību, tad pusgadsimtu ilgā padomju varas okupācija ir laidusi dziļākas saknes.

Starp referenduma pieprasītājiem ir vienkārši cilvēki, kas meklē ērtāku dzīvi. Tomēr starp tiem ir Latvijas valstij nelojālu cilvēku loks, no kuŗiem ne viens vien ir atbalstījis Krievijas varas atjaunošanu bijušās impērijas robežās. Šis referendums nav nekas cits, kā bīstams solis uz tādu mērķi.

Diemžēl Latvijas demokrātiskajai valdībai un atbildīgajam institūcijām nācās pieļaut to, ka šī tautas nobalsošana bija jāizsludina. Uzskatām, ka šo procesu mūsu valsts vadītājiem vajadzēja laikus nobremzēt, kategoriski un uz konstitucionāliem pamatiem, nepieļaujot mēģinājumu grozīt Latvijas Republikas satversmi.

Un ja nu reiz ir tik tālu nonācis, ka viena daļa Latvijas pilsoņu vēlas balsot par Latvijas valsts pamatu graušanu, tad latviešiem ir maksimāli jāpiedalās, balsojot pret Satversmes grozījumiem, lai pierādītu šķeltniekiem, ka latvieši vēlas dzīvot neatkarīgā, latviskā Latvijā. Savukārt referenduma boikots pavērtu iespēju Latvijas neatkarības nīdējiem manipulēt ar tā rezultātiem. Tikai šeit, pie Baltijas jūras, ir vienīgā vieta, kur mūsu ir pietiekami daudz, lai pastāvētu mūsu valsts un tās valoda. Mums jāparāda, ka esam vairākums un noteicēji savā zemē!

Uzskatām, ka 18. februāŗa balsojums būs pārbaudījums mūsu, latviešu, vienotībai un spēkam iepretim Krievijas lielvalsts celtniekiem. Tāpēc aicinām latviešu tautu visā pasaulē 18. februārī būt atbildīgiem par tautas un valodas nākotni un nobalsot „pret” krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā!

Jānis Kukainis,
PBLA valdes priekšsēdis
2012. gada 16. janvārī

Juris Mežinskis, Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis
Daina Gūtmane, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde
Lauma Vlasova, Krievijas latviešu kongresa priekšsēde
Pēteris Strazds, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdis
Andris Ķesteris, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā priekšsēdis