Pasaules Brīvo latviešu apvienības valde, tiekoties no 2017. gada 27. līdz 29. septembrim valdes sēdē Rīgā:

 1. pateicas bijušajam Latvijas valsts prezidentam Valdim Zatleram, ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim, kultūras ministrei Dacei Melbārdei, izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim un Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniekam Atim Sjanītam par dalību PBLA gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā un Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim par rakstisko apsveikumu;
 2. pateicas PBLA Kultūras fonda priekšsēdim Jurim Ķeniņam par izcili noorganizēto PBLA sēdes ieskaņas koncertu “Sarunas ar dzimteni” Rīgas Domā un māksliniekiem Ievai Paršai, Kristīnei Adamaitei, Artim Sīmanim, Jurim Ķeniņam, kā arī jaundarbu autoriem Rihardam Dubram un Lolitai Ritmanei;
 3. izsaka atzinību Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu  centram un tā direktorei Intai Mieriņai par pētījumiem, kas veicina Latvijas valdības un sabiedrības sapratni par diasporas vajadzībām;
 4. izsaka atzinību biedrībai “Ar pasaules pieredzi Latvijā” par iesākto darbu – rīkot saietus un veicināt citas tīklošanās iespējas remigrējošo latviešu jauniešu vienošanai, un par jaunizveidotās  vietnes arpasaulespieredzi.lv uzstādīšanu;
 5. izsaka atzinību Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu Melburnā, “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70” un XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju  svētku ASV Rīcības komitejām par veiksmīgi noorganizētajiem svētkiem;
 6. pateicas Kultūras ministrijai, visām Latvijas valsts iestādēm un uzņēmumiem, kuri 2017. gada vasarā nodrošināja diasporas jauniešiem prakses iespējas Latvijā un Amerikas Latviešu apvienībai par šīs programmas koordinēšanu un finansēšanu;
 7. izsaka atzinību un pateicību Latvijas Republikas valdībai par Diasporas atbalsta līdzekļu palielināšanu un šo līdzekļu iekļaušanu Valsts pamatbudžetā;
 8. izsaka atzinību Latvijas Republikas valdībai par atbalsta līdzekļu diasporas izglītības projektiem dubultošanu un to piešķiršanu 2018. gadam un aicina Latvijas Republikas valdību turpmāk līdzekļus šīm vajadzībām iekļaut Valsts budžetā pastāvīgi;
 9. iesaka visām PBLA dalīborganizācijām sniegt informāciju savās mītņu zemēs par to, kā pieteikties Latvijas valsts finansiālajam atbalstam diasporas aktivitātēm;
 10. aicina Amerikas Latviešu apvienību, Latviešu Nacionālo apvienību Kanādā un Eiropas Latviešu apvienību darīt visu  iespējamo, lai turpinātu ASV, Kanādas un Eiropas Savienības valstu militāro spēku līdzdalību Baltijas valstu drošības stiprināšanā;
 11. nosoda Krievijas agresīvo politiku, dezinformācijas kampaņas un militārās mācības, kas vērstas uz visas pasaules un sevišķi Baltijas un Austrumeiropas valstu brīvības un demokrātisko procesu destabilizēšanu;
 12. atbalsta ASV, Eiropas Savienības un citu rietumvalstu sankciju turpināšanu pret Krieviju;
 13. atzinīgi novērtē Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas okupācijas muzeja Nākotnes nama celtniecības projektam un aicina Latvijas valdību gādāt, lai muzeja rekonstrukcija un Nākotnes nama piebūve tiktu savlaicīgi pabeigta;
 14. atzinīgi novērtē Latvijas valdības centienus veicināt ekonomiskos sakarus starp Latvijas uzņēmumiem un diasporas uzņēmējiem un īpaši  atzīmē Latvijas Goda konsula Čikāgā Roberta Blumberga, Amerikas Latviešu apvienības un citu atbalstītāju  iniciatīvu,  rīkojot  tādus nozīmīgus pasākumus, kā “Spotlight Latvia” Čikāgā 2017. gada 26. oktobrī;
 15. apstiprina nākamā Pasaules latviešu ekonomikas un inovācijas foruma rīkošanu Valmierā 2018. gada jūnijā, izsaka pateicību Latvijas Republikas Ministru  prezidentam Mārim Kučinskim, ārlietu minstram Edgaram Rinkēvičam, ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam un kultūras ministrei  Dacei Melbārdei, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai par izteikto atbalstu šim forumam, un aicina arī citas Latvijas Republikas valdības iestādes, ieskaitot VID,  tajā piedalīties un atbalstīt;
 16. atkārtoti pateicas Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un Ārlietu ministrijai par PBLA iesaisti Latvijas valsts simtgades svētku plānošanā un izsaka pateicību PBLA dalīborganizācijām par aktīvu iesaistīšanos svētku sagatavošanā un svinēšanā Latvijā un savās mītņu zemēs;
 17. atkārtoti mudina PBLA dalīborganizācijas informēt un atgādināt par iespēju savās mītņu zemēs dzīvojošiem tautiešiem iegūt Latvijas pilsonību un aicina Latvijas valdību un Ārlietu ministriju aktīvi izmantot vēstniecību un konsulātu tīklu, popularizējot Latvijas pilsonības iegūšanas iespējas;
 18. aicina visas PBLA biedru organizācijas sadarbībā ar vēstniecībām un konsulātiem gatavoties 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gadā, apzināt vietējos centrus  Vēlēšanu iecirkņu rīkošanai un  uzsākt komisiju sastāvu veidošanu;
 19. atbalsta PBLA Kultūras konferences rīkošanu Cēsīs 2019. gada 30. septembrī un 1. oktobrī Latvijas valsts simtgades zīmē;
 20. aicina Latvijas Republikas valdību iekļaut valsts pamatbudžetā finansiālo atbalstu Eiropas Vasaras skolas un jaunas Vasaras skolas  Eiropas  valstu mītņu zemēs skolotājiem un lektoriem, līdzīgi, kā tas tiks darīts Gaŗezera vasaras vidusskolai Mičigānā, ASV, Annas Ziedares Vasaras vidusskolai Austrālijā un ASV rietumkrasta vasaras vidusskolai “Kursa”;
 21. aicina Latvijas valdību darīt visu iespējamo,  lai mazinātu iedzīvotāju aizbraukšanu no Latvijas, veicinātu dzimstību un celtu iedzīvotāju labklājību;
 22. aicina PBLA vadību līdz 2018. gada pirmā ceturkšņa beigām izveidot stratēģisko plānu organizācijas darba turpināšanai nākotnē, un nodot šīs idejas valdes apspriešanai 2018. gada otrajā ceturksnī; nolemj veltīt speciālu darba kārtas posmu nākamajā valdes sēdē organizācijas darba izvērtēšanai, lai PBLA turpinātu pastāvēt un vienot latviešus un dalīborganizācijas visā pasaulē kopējam darbam Latvijas labā.