1. PBLA aicina savas dalīborganizācijas pateikties savu mītņu zemju politikas veidotājiem par līdzšinējo atbalstu Baltijas valstu drošībai un lūdz sabiedroto valstis turpināt atbalstīt un stiprināt NATO spēku klātbūtni Latvijā un reģionā.
  2. PBLA pauž solidaritāti ar Baltkrievijas tautu, kas pieprasa brīvību, demokrātiju un viņu cilvēktiesību ievērošanu un tiesības pašiem izvēlēties savu likteni un atbalsta miermīlīgu varas pāreju iekļaujoša nacionālā dialoga rezultātā, pilnībā ievērojot Baltkrievijas tautas demokrātiskās tiesības un pamattiesības.
  3. Ņemot vērā faktu, ka 2025. gadā Latvijai ir iespēja tikt ievēlētai par ANO Drošības padomes nepastāvīgo dalībvalsti, PBLA aicina diasporas organizācijas sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju laikus uzsākt informācijas darbu un aktīvu kampaņu savās mītnes zemēs, lai iegūtu nepieciešamās 129 balsis šī svarīgā ārpolitiskā mērķa sasniegšanai.
  4. PBLA sveic jaunievēlēto Rīgas Domi un vēl panākumus darbā, sakārtojot Rīgas pilsētu, un ierosina Uzvaras laukumā Pārdaugavā uzstādīt skaidrojošas plāksnes par svešu varu iebrukumiem Latvijā un mūsu tautas upuriem, pieminot arī Staļina tīrīšanu rezultātā Padomju Krievijā iznīcinātos latviešus.
  5. PBLA atzinīgi vērtē Diasporas likuma pieņemšanu, tomēr šī likuma īstenošanas gaitā aicina Latvijas valsts institūcijas uz ciešāku un aktīvāku sadarbību un dialogu ar diasporas organizācijām kopēju lēmumu pieņemšanā.
  6. PBLA aicina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu valodas aģentūru attīstīt iespēju plašākam diasporas bērnu un jauniešu lokam iesaistīties Latviešu Valodas aģentūras veidotajā tālmācības programmā ClassFlow.
  7. PBLA aicina Latvijas Nacionālo arhīvu sadarbībā ar latviešu diasporas organizācijām saskaņot un publiskot turpmākā darba prioritātes diasporas arhīvu apzināšanas, izpētes un saglabāšanas jomās, lai kopīgi, sistemātiski un pārskatāmā veidā turpinātu vākt, uzglabāt, apkopot un digitalizēt diasporas arhīvu materiālus.
  8. PBLA aicina Ārlietu ministriju un attiecīgās nozaru ministrijas kopā ar diasporas organizācijām īstenot informatīvu kampaņu diasporā, lai mudinātu plaši iegūt un izmantot e-ID/e-paraksta iespējas Latvijas pārvaldes pakalpojumu attālinātai saņemšanai un citu jautājumu kārtošanai, tā arī atslogojot Latvijas konsulāro dienestu darbu būtiskiem uzdevumiem cilvēku atbalstam grūtībās.
  9. PBLA aicina diasporas organizācijas, diasporas un Latvijas medijus, Latvijas diplomātisko dienestu un Centrālo vēlēšanu komisiju savlaicīgi un aktīvi informēt diasporas piederīgos par tiesībām un iespējām piedalīties Latvijas pašvaldību vēlēšanās 2021. gadā.
  10. PBLA atzīmē diasporas mediju nozīmi Latvijas informatīvās telpas stiprināšanā un aicina Kultūras ministriju, Ārlietu ministriju un NEPLP iespēju robežās atbalstīt oriģinālsatura veidotājus diasporas medijus diasporas darbības atspoguļošanai.