Šogad no 30. septembra līdz 2. oktobrim Rīgā norisinājās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēde, kas pulcēja PBLA valdes locekļus no četriem kontinentiem. Valdes sēdes darba kārtībā bija jauno valdes locekļu apstiprināšana un pārrunas par organizācijas šī brīža prioritātēm, kas aptver Latvijas drošības situāciju, latviešu valodas un kultūras uzturēšanu ārpus Latvijas, ekonomiskās sadarbības veicināšanu starp Latvijas un diasporas uzņēmējiem.

PBLA valde pateicās Latvijas valdībai, kā arī Latvijas Republikas Saeimai par sadarbību aizvadītajā gadā dažādu projektu īstenošanā Latvijas aizsardzības stiprināšanā, latviskās izglītības un kultūras, un ekonomiskās sadarbības jomā, kā arī iezīmēja sadarbības plānus nākamajam gadam. Saistībā ar pēdējā gada laikā samilzušo patvēruma meklētāju jautājumu Eiropā PBLA aicināja Latvijas valdību būt solidāriem ar citām patvēruma meklētāju krīzes skartajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un savu iespēju robežās sniegt atbalstu dzīvības briesmās nonākušajiem bēgļiem. Pilns pārskats par PBLA valdes sēdē pieņemtajām rezolūcijām publicēts šī raksta beigās.

Jāatzīmē, ka šogad aprit 24 gadi, kopš PBLA savas gadskārtējās valdes sēdes notur Rīgā, un 59 gadi, kopš PBLA dibināšanas ASV 1956. gadā.

 

PBLA valde gadskārtējās sēdes atklāšanā Rīgā, Mazajā Ģildē, 2015. gada 30. septembrī

Pirmajā rindā no kreisās: Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) valdes priekšsēde Kristīne Saulīte, PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, Ministru prezidente Laimdota Straujuma, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, PBLA priekšsēža vietniece, Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens un PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza

Otrajā rindā no kreisās: Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis, LNAK Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde Daina Gūtmane, LAAJ Kultūras fonda priekšsēdis Dāvids Dārziņš, LNAK pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, PBLA pārstāvības Latvijā vadītājs Jānis Andersons, ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALA “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāvis Indulis Bērziņš, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, LAAJ pārstāvis Pēteris Strazds, ALA ģenerālsekretārs Raits Eglītis, PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Elferts un Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas prāvests Klāvs Bērziņš