valde_2007

PBLA valde gadskārtējās sēdes atklāšanā 2007. gada 4. septembrī Rīgā, viesnīcā Konventa Sēta

Pirmajā rindā no kreisās: Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) valdes priekšsēdis Dāvids Dārziņš, Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) priekšsēdis Mārtiņš Duhms, PBLA Izglītības padomes priekšsēde Dace Copeland, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā (LNAK) priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš, Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis, Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā priekšsēdis Andrejs Ozoliņš un LNAK priekšsēža vietnieks Andris Ķesteris.

Otrajā rindā no kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons, PBLA Kultūras Fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa, Latviešu Kopības Vācijā pārstāve Aija Ebden, Dienvidamerikas latviešu Apvienības priekšsēde Daina Gūtmane, ALA un PBLA Informācijas nozares vadītājs Valdis Pavlovskis, LNAK pārstāve Agra Asmus-Vāgnere, Latvijas Brīvības Fonda pārvaldes priekšsēdis Ints Rupners, Krievijas Latviešu Kongresa valdes priekšsēde Lauma Vlasova, ALA pārstāvis, PBLA kasieris Valdis Kārklis, Zviedrijas Latviešu Centrālās Padomes valdes vicepriekšsēdis Andrejs Ritums, LAAJ pārstāve Daina Grosa, ALA Sadarbības ar Latviju nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš un PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece Ilze Ostrovska.

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes sēdes lēmumi 2007. gada 6. septembrī

• PBLA valde nolemj pagarināt sadarbības līgumu ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu 2007./2008. gadam.

• PBLA valde apstiprina jaunos valdes locekļus Agru Asmus – Vāgneri (LNAK), Dainu Gūtmani (DLA) un Valdi Kārkli (ALA), kuŗu ieceļ arī par PBLA kasieri 2007. un 2008. gadā.

• PBLA valde apstiprina PBLA Kultūras fonda (KF) ieteiktās darbības noteikumu maiņas.

• PBLA valde nolemj turpināt un attīstīt PBLA mājas lapas saturu un ieceļ darba grupu – Valdi Pavlovski, Dāvidu Dārziņu, Mārtiņu Sausiņu, Ilzi Ostrovsku, Jāni Andersonu Dainas Grosas vadībā – darbības saskaņošanai.

• PBLA valde iepazinās ar Jēkaba Ziedara ierosinājumu PBLA paspārnē dibināt jaunu Dzimstības veicināšanas pierunāšanas reklamēšanas fondu. Pēc pārrunām PBLA valde Jēkaba Ziedara ierosinājumu pieņem zināšanai.

• PBLA darbības noteikumu maiņām izveidota darba grupa šādā sastāvā: priekšsēde Dace Lutere – Timmele, locekļi Ints Rupners, Daina Gūtmane un Dāvids Dārziņš.

• Izveidota PBLA Finanču komisija: priekšsēdis Valdis Kārklis, locekļi Jānis Kukainis, Mārtiņš Sausiņš, Dāvids Dārziņš, padomnieks Ints Rupners.

• Izveidota PBLA Informācijas komisija: priekšsēdis Valdis Pavlovskis, locekļi Andrejs Ozoliņš un Andrejs Ritums.

• Izveidota PBLA demogrāfijas darba grupa: priekšsēdis Ēriks Krūmiņš, locekļi Andrejs Ozoliņš un Dace Lutere – Timmele.

• Latvijas valdības izveidotajā Pilsonības likuma grozījumu darba grupā PBLA valde izvirza šādus pārstāvjus: Jāni Andersonu, Daci Luteri – Timmeli, Agru Asmus – Vāgneri un Dainu Gūtmani.

• Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta (ĪUMSILS) izveidotajā Tautiešu mēneša darba grupā PBLA valde ieceļ Dainu Grosu, Andreju Ritumu un Jāni Andersonu.

• PBLA valde apstiprina Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) ieteiktās, ar ELA nosaukuma grozījumu saistītās PBLA darbības noteikumu redakcionālās maiņas.

• PBLA valde nolemj, ka PBLA 2008. gada budžets nepārsniegs ASV $ 362 000.

Latvijas Brīvības fonda (LBF) padomes lēmums

• Latvijas Brīvības fonda (LBF) padome apstiprina Intu Rupneru par LBF pārvaldes priekšsēdi 2008. gadā.

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes sēdes rezolūcijas
2007. gada 6. septembrī

• Ņemot vērā apstākli, ka arvien turpinās Latvijas tautas katastrofāli straujā emigrācija, PBLA valde aicina Latvijas valdību, īpaši Izglītības un zinātnes ministriju un tai pakļautās aģentūras, likt lielāku uzsvaru uz ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu latvisko izglītību, un paredzēt tam nepieciešamos līdzekļus.

• PBLA valde lūdz Latvijas valdību turpināt un pastiprināt uzsākto sadarbību ar ārzemju latviešiem, īpaši izglītības jomā, un to veicināt ar saskaņotu darbību starp Latvijas valsts institūcijām.

• Latviešu valoda kā valsts valoda ir mūsu lepnums un spēks, bet tās liktenis ir apdraudēts. Atkārtoti aicinām Latvijas valdību nekavējoties nostiprināt latviešu valodas kā valsts valodas lietošanu un veicināt latviešu valodas mācīšanu Latvijā dzīvojošajiem cittautiešiem.

• PBLA valde atbalsta grozījumus Latvijas Republikas Pilsonības likumā, kuŗi paredzētu izņēmumus no dubultpilsonības aizlieguma principa, un dotu iespēju piešķirt Latvijas Republikas pilsonību latviešu tautiešiem un to piederīgajiem. PBLA piedāvā līdzdalību šī jautājuma risināšanā.