Okupācijas muzeja vestibila grīdā simboliski gulda kapsulu ar visu ziedotāju vārdiem

01.07.2021

1. jūlijā Latvijas Okupācijas muzejam apritēja divdesmit astotā gadskārta. Šai dienā Okupācijas muzeja biedrības valde, biedrības biedri un muzeja lielākie atbalstītāji pulcējās muzeja jaunbūvē Vecrīgā, Strēlnieku laukumā 1, lai topošā muzeja vestibila grīdā simboliski guldītu kapsulu ar visu muzeja dibinātāju un visu ziedotāju vārdiem, kas kopš muzeja pirmsākumiem ir atbalstījuši muzeju, kā arī lai iepazītos ar muzeja rekonstrukcijas un pārbūves darbu gaitu. Muzeja rekonstrukcijas darbus paredzēts pabeigt 2021. gada nogalē, muzeja atslēgu nodošanas ceremonija ar Valsts prezidenta dalību iecerēta šī gada 9. augustā.

Šai brīdī, pārstāvot PBLA un tās dalīborganizācijas, PBLA izpilddirektors Raits Eglītis īsā uzrunā klātesošajiem teica: “Pārstāvot PBLA valdi, visas mūsu dalīborganizācijas un Latvijas Okupācijas muzeja atbalstītājus pasaulē sveicu jūs šajā dienā un uzsveru, ka mēs vienmēr ticējām, ka muzejam un tā Nākotnes namam būs būt. Organizācijas un tautieši pasaulē ir atbalstījuši muzeju no pirmās dienas finansiāli, bet jāuzver, ka izšķirošajos brīžos, kad muzeja nākotne bija apdraudēta – PBLA, ALA, LNAK un LAAJ, mēs visi kopā, pielikām arī savu “politisko plecu”, lai sniegu atbalstu muzeja pārbūvei un Nākotnes nama projekta īstenošanai. PBLA vienmēr būs jūsu sabiedrotie un varat uz mums paļauties arī nākotnē.”

Latvijas Okupācijas muzejs tika dibināts 1993. gada 1. jūlijā ar stāstu, kas liecinātu par Latvijas valsti, tautu un zemi trīs okupāciju laikā no 1940. līdz 1991. gadam. Muzeju dibināja 11 Latvijas patrioti – pieci no Latvijas: Andris Kolbergs, Rihards Pētersons, Jānis Stradiņš, Leons G. Taivāns, Anna Zoldnere, trīs no Austrālijas: Vija Muzikante, Ivars Muzikants, Gunārs Priedītis un trīs no ASV: Rūsiņš Albertiņš, Paulis Lazda, Gundega Michele. (PBLA pārstāvniecība)