Notikušas PBLA vadības vēlēšanas – apvienība uzsāk nākamo divu gadu darbības posmu

03.01.2022

Gada izskaņā notikušajās aizklātajās vēlēšanās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža amatā uz diviem gadiem valde izvirzījusi Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāvi Pēteri Blumbergu, bet priekšsēža vietnieka amatā – ALAs jaunievēlēto vadītāju Mārtiņu Andersonu. Līdz ar to PBLA 2022. un 2023. kalendāra gados vadīs divi ASV dzimuši, auguši un izglītojošies latvieši, kas labi pazīstami kā savās vietējās kopienās, tā arī visā visas Amerikas latviešu sabiedrībā. Viņi ir pirmie PBLA vadītāji, kas pārstāv trimdas trešo paaudzi. 

Pēteris Blumbergs amatā nomainīs Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē pārstāvi Kristīni Saulīti, kura vadīja PBLA četrus gadus (divus termiņus) un izvēlējās uz trešo termiņu nekandidēt. (Kristīne plāno palikt aktīva PBLA un LAAJ darba atbalstītāja Rīgā, izmantojot savu pieredzi un uzkrātās zināšanas abu organizāciju vadībā).

Pēteris Blumbergs nule kā beidzis sešu gadu termiņu ALAs priekšsēža amatā, bet bijis aktīvs gan ALA, gan Vašingtonas latviešu sabiedrībā jau no 2000. gadu sākuma, kad aktīvi iesaistījās informācijas darbā, veicinot Latvijas uzņemšanu NATO. Savukārt Mārtiņš Andersons darbojas ASV Rietumkrasta latviešu sabiedrībā – ir vadījis Sanfrancisko latviešu biedrību un darbojies citos nozīmīgos amatos kā savā studentu korporācijā tā Latvijas Universitātes fondā. (Skat. sīkāku biogrāfisko informāciju tālāk rakstā).

Jaunievēlētais PBLA priekšsēdis plāno vadīt apvienību no Vašingtonas, bet, izmantojot jauno tehnoloģiju iespējas, uzturēt ciešu kontaktu ar dalīborganizāciju vadītājiem un PBLA pārstāvniecību Rīgā. “Uzskatu, ka PBLA ir svarīgs vadības neitrāls un svaigs skatījums no ārpuses – no Rietumu pasaules,” tā savā kandidāta pieteikuma vēstulē rakstīja P. Blumbergs. Viņa plānos ietilpst izvērtēt iespēju modernizēt PBLA statūtus, padarot apvienību iekļaujošāku un demokrātiskāku tās vadības lokā. Jaunais priekšsēdis sola pieturēties pie PBLA pamatvērtībām – latviskās kultūras, izglītības, Valsts drošības stiprināšanas un Latvijas tautsaimniecības veicināšanas, vienlaicīgi meklējot iespējas paplašināt darbības virzienus, piemēram, palīdzot apkarot korupciju Latvijā un stiprinot demokrātiskos procesus valstī. “Mums visiem kopā būtu jāpārdomā, jāpārrunā un jāvienojas, kādos virzienos vēl attīstīt PBLA darbību,” uzsvēra jaunievēlētais priekšsēdis. 

Pēteris Blumbergs ir dzimis un audzis Čikāgā. Latvisko izglītību ieguvis Krišjāņa Barona skolā Čikāgā, un Gaŗezera vasaras vidusskolā.  Viņam ir Ilinojas Universitātes bakalaura grāds ekonomikā un J.D., ar atsauksmi DePaul Universitātē, Čikāgā, kur bijis DePaul Law Review redaktors.   Pirms aptuveni 25 gadiem pārcēlies uz Vašingtonu, kur strādā kā advokāts.   

2015. gada maijā Pēteris tika ievēlēts par Amerikas latviešu apvienības (ALA) valdes priekšsēdi un vienlaikus darbojies kā ALAs pārstāvis PBLA. 2018. un 2019. gadā PBLA valdē pildīja priekšsēdes vietnieka pienākumus.

No 1997. līdz 2003. gadam bijis ALAs Informācijas nozares vadītājs un priekšsēža vietnieks.  Pildot šos amatus, P. Blumberga galvenais mērķis bija darboties, lai panāktu Latvijas uzņemšanu NATO. Tajā pašā laikā (no 1999. līdz 2003. gadam) bijis arī Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes loceklis, vadījis PBLA Informācijas darba grupu un bijis tās priekšsēdis svarīgajā NATO paplašināšanas laikā. 

No 2003. līdz 2010. gadam Pēteris bijis ALAs pārstāvis Apvienotajā ASV Baltiešu komitejā (Joint Baltic American National Committee jeb JBANC).  Divus gadus bijis šīs organizācijas priekšsēdis.  Pārstāvot JBANC, Pēteris piedalījies NATO galotņu konferencē Rīgā 2006. gadā.   

Par aktīvu sabiedrisko darbu Pēterim Blumbergam 2014. gada novembrī tika piešķirts Latvijas valsts apbalvojums – Atzinības krusta IV šķira. 2021. gada oktobrī par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un ASV divpusējo attiecību un Amerikas latviešu saiknes ar Latviju stiprināšanā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Pēterim Blumbergam pasniedza Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu. Pēteris ir aktīvs Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzē un ir korporācijas Lettgallia loceklis.  Pēteris un viņa kundze Laura kopā audzina četrus dēlus: Aleksandru, Grantu un dvīņus Ediju un Filipu.  Visi četri dēli piedalījušies latviešu nodarbībās, skolās un nometnēs, kā arī bijuši aktīvi savā vietējā amerikāņu sabiedrībā.

PBLA vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons ir dzimis un audzis Losandželosā, Kalifornijā, bet šobrīd sadala savu laiku starp darbu Sanfrancisko un sabiedriskajiem pienākumiem Rīgā. Kopš 2015. gada M. Andersons ir darbojies Amerikas latviešu apvienības (ALA) valdē, sākumā kā Revīzijas komisijas loceklis, vēlāk Revīzijas komisijas vadītājs un priekšsēža vietnieks. Aizvadītajā ALAs 70. jubilejas kongresā Čikāgā ievēlēts par apvienības priekšsēdi. M. Andersons ir bijis iesaistīts vairāku Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju forumu (PLEIF) rīkošanā un to norises vadīšanā. 

M. Andersons ir vairākus gadus bijis aktīvs Sanfrancisko latviešu sabiedrībā, kur no 2018. līdz 2021. gadam pildīja Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības priekšsēža amatu. Viņš ir aktīvs studentu korporācijas “Talavija” loceklis un dzied Ziemeļkalifornijas latviešu korī, kas piedalījās 2018. gada Dziesmu un deju svētkos Latvijā.

Kopš 2012. gada M. Andersons ir bijis valdes loceklis ASV dibinātajā bezpeļņas organizācijā un fondā “Friends of the University of Latvia”, kas veicina atbalstu Latvijas Universitātei ar mērķi stiprināt saikni starp latviešu izcelsmes ASV pilsoņiem un talantīgākajiem Latvijas studentiem un pētniekiem. M. Andersons ir bijis arī Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) padomes loceklis un pasaules latviešu jaunatnes semināra “2×2” vadītājs.

Profesionālajā dzīvē M. Andersonam ir ilgstoša darba pieredze ASV finanšu un uzņēmējdarbības jomā. Viņš ir strādājis Ņujorkā, Sanfrancisko un Losandželosā, kārtojot finanšu darījumus uzņēmumiem tādās Volstrītas bankās kā J.P. Morgan un GE Capital. Pašlaik viņš ir pievērsies biznesa stratēģijas un koordinēšanas jomai, strādājot kā pārdošanas (sales operations) speciālists Silīcija ielejas un Sanfrancisko apkārtnē. 

Mārtiņš ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā Kolumbijas Universitātes (Columbia University) Biznesa skolā Ņujorkā, kā arī bakalaura grādu ekonomikā un starptautiskās politikas zinātnēs Nortvesternas Universitātē (Northwestern University) Čikāgā.

Latvijas Brīvības fondu, kas visus tā pastāvēšanas gadus finansē PBLA darbu, ar valdes apstiprinājumu turpinās vadīt Roberts Kukainis. Viņš strādā Michelin North America Grīnvillē, Dienvidkarolīnā, ASV, kur attīsta servisa pakalpojumus kompānijas klientiem. Viņš ir Latvijas Republikas goda konsuls Dienvidkarolīnā. R. Kukainis ir beidzis Michigan State University Honors College. Vēlāk ieguvis Master of Business Administration gradu Thunderbird  School of International Management, Fīniksā, Arizonā.

Latviešu sabiedrībā Roberts Kukainis ir bijis Amerikas latviešu jaunatnes apvienības priekšsēdis un Daugavas Vanagu apvienības Detroitā valdes sekretārs. Absolvējis Gaŗezera Vasaras vidusskolu un Detroitas latviešu skolu. Roberts arī bijis Latviešu apvienības Detroitā (LAD) priekšsēdis un pašlaik ir studentu korporācijas “Talavija” vice seniors ārzemēs. Viņš kopā ar sievu Lieni Kukaini audzina četrus dēlus.

PBLA Kultūras fondu un Padomi turpinās vadīt pazīstamais latviešu sabiedriskais darbinieks, komponists un mūziķis Juris Ķeniņš, kurš aktīvi darbojas Kanadas latviešu sabiedrībā un kultūras dzīvē. J. Ķeniņš ir bijis XV Latviešu Dziesmu un deju svētku Kanadā Rīcības komitejas priekšsēdis.

PBLA pārstāvniecību Rīgā turpinās vadīt Jānis Andersons. Viņš 1992. gadā beidzis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti. No 1993. līdz 2005. gadam strādājis par žurnālistu un redaktoru dažādos Latvijas preses izdevumos un apgādos. Kopš 2005. gada J. Andersons strādā PBLA pārstāvniecībā Rīgā un kopš 2006. gada ir šīs pārstāvniecības vadītājs. 

Kopš 2017. gada nogales (ar pārtraukumu 2019. gadā, lai veiktu brīvprātīgo darbu Austrijā) PBLA pārstāvniecībā kā daļēja laika projektu lietvede darbojas Lora Egle. Lorai ir bakalaura grāds starptautiskajās attiecībās no Rīgas Stradiņa universitātes, un šobrīd viņa zināšanas papildina Rīgas Tehniskās universitātes maģistra studiju programmā “Digitālās humanitārās zinātnes”. Loras galvenie pienākumi PBLA birojā ir saistīti ar komunikāciju, tajā skaitā sociālajos tīklos un sagatavojot ikdienas PBLA Latvijas ziņu apskatu. Lora arī palīdz ar projektu atskaitēm un iesaistās pārstāvniecības projektu īstenošanā. 2021. gadā Lora ir uzņēmusies atbildību par diasporas archīvu apzināšanas projektu, kas tiek īstenots sadarbībā ar Kultūras ministriju. Projektu paredzēts turpināt arī šogad, pievēršoties arhīvu materiālu digitalizācijas jautājumiem. Tāpat arī citos turpmākajos PBLA pārstāvniecības projektos Lora vēlētos iesaistīties, palīdzot tieši ar digitāliem risinājumiem. 

Darbu PBLA pārstāvniecībā Rīgā turpinās arī bijušais Amerikas latviešu apvienības ģenerālsekretārs Raits Eglītis, kurš veic PBLA izpilddirektora, kā arī PBLA Izglītības padomes vadītāja amatus. Viņa atbildība sadarbībā ar valdes priekšsēdi un tā vietnieku un PBLA Izglītības padomi ir pārstāvēt PBLA Latvijas valdības ministrijās un iestādēs, (Latviešu valodas aģentūrā un Valsts izglītības satura centrā, koordinējot valsts atbalstu diasporas izglītībai), kā arī citi sabiedrisko attiecību projekti. R. Eglītis beidzis Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti un ieguvis maģistra grādu žurnālistikā Mičiganas pavalsts universitātē (Michigan State University). Strādājot ALAs birojā no  1998. gada līdz 2017. gadam, viņš piedalījies ALAs nacionālpolitiskā un informācijas darba projektos, rīkojis ikgadējos ALAs kongresus, kā arī bijis redaktors ALAs izdevumam “Latvian Dimensions”. R. Eglīša sabiedriski politisko darbību ASV latviešu sabiedrībā valsts 2014. gadā ir novērtējusi ar apbalvojumu – Atzinības krusta V šķiru.

PBLA turpinās darboties, lai pārstāvētu un vienotu latviešus pasaulē, lai kopējā darbā sargātu Latvijas brīvību un valsts neatkarību, stiprinātu demokrātiskos procesus un valsts drošību.  PBLA turpinās palīdzēt Latvijas tautsaimniecības un tautas labklājības uzplaukumam, kā arī gādāt par latviskās izglītības struktūras un kultūras aktivitāšu uzturēšanu pasaulē.

PBLA tās pastāvēšanas 65 gados vadījuši šādi priekšsēži: Pēteris Lejiņš (1956-1969), Uldis Grava (1970-1975), Ilgvars Spilners (1976-1981), Oļģerts Pavlovskis (1982-1987), Linards Lukss (1988-1989), Gunārs Meierovics (1990-1993), Kārlis Ķuzulis (1993-1994), Vaira Paegle (1994-1998), Andrejs Ozoliņš (1998-2001), Jānis Kukainis (2002-2017 ar pārtraukumu), Mārtiņš Sausiņš (2008-2011), Ints Rupners (2011) un Kristīne Saulīte (2018-2021).

(PBLA pārstāvniecība)