Noslēgušies konkursi diasporas skolu un pasākumu finansējumam ārpus Eiropas

02.05.2023

Diasporas latviešu skolām ārpus Eiropas šogad tāpat kā iepriekšējos trīs gados pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” 44 820 EUR apmērā, bet izglītojošiem pasākumiem – 22 800 EUR. Savukārt 15 000 EUR finansējums paredzēts Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes (PBLA IP) projektam – mācību materiālu meklētāja “Sietiņš” saturiskai papildināšanai. Finansējumu jau ilggadēji administrē PBLA.

Konkurss diasporas latviešu skolām tika izsludināts 2023. gada 10. martā un noslēdzās 3. aprīlī. Kopā tika saņemti pieteikumi no 20 latviešu skolām ārpus Eiropas. Pieteikumus vērtēja PBLA IP.

Skolas pieteikumos bija pieprasījušas finansējumu, kas par vairāk nekā 20 000 EUR pārsniedza konkursā pieejamos līdzekļus. PBLA IP kopā ar LVA pieņēma lēmumu daļu trūkstošā finansējuma – 3500 EUR – pārvirzīt no izglītojošo pasākumu budžeta, jo pandēmijas laikā mainījušos ieradumu dēļ pasākumus skolas plāno mazāk. Tāpat, lai iekļautos pieejamajā finansējumā, tika pieņemts lēmums katrai skolai, kas pieteikusies summai virs 4000 EUR, piešķirto finansējumu samazināt vienādā apmērā – par 1200 EUR, bet skolām, kas cerēja saņemt 3000 EUR, visām samazināt piešķīrumu par 250 EUR. Tādējādi diasporas latviešu skolām ārpus Eiropas šajā gadā kopā tika piešķirti 48 320 EUR.

Izglītojošo pasākumu konkursā finansējumu 19 300 EUR apmērā PBLA IP komisija sadalīja Amerikas Latviešu apvienības skolotāju konferences organizēšanai un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē skolotāju pieredzes apmaiņas semināra rīkošanai, nelielas summas piešķīra diasporas skolu iecerētajiem pasākumiem, kā arī diasporas skolotāju daļējai ceļa izdevumu kompensācijai un LVA organizētajiem diasporas skolotāju profesionālās pilnveides kursiem Latvijā, kas šogad notiks no 11. līdz 13. jūlijam.

Tātad kopumā valsts atbalsts latviskajai izglītībai ārpus Eiropas šogad abos konkursos un projektam “Sietiņš” sasniedza 82 620 EUR .

LVA un PBLA konkurss diasporas skolu finansiālā atbalsta sadalei notiek katru gadu, un tas sniedz nozīmīgu atbalstu latviešu skolu darbam ārvalstīs. Par piešķirtajiem līdzekļiem, kas nepārsniedz 5000 EUR vienai skolai mācību gadā, tiek segti telpu īres un apdrošināšanas izdevumi, iegādāti mācību un metodiskie līdzekļi, tehniskais aprīkojums un kancelejas preces – atkarībā no katras skolas individuālajām vajadzībām.

Raits Eglītis
PBLA Izglītības padomes izpilddirektors
raits.eglitis@pbla.lv