Noslēgusies gadskārtējā PBLA valdes sēde

13.12.2021

Pasaules Brīvo latviešu apvienība noslēgusi gadskārtējo sēdi sēdei, kas ik gadu tradicionāli notiek Rīgā klātienē, bet jau otro reizi Covid 19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ notika attālināti šī gada 5. un 6. decembrī. Tajā piedalījās valdes locekļi no visām PBLA dalīborganizācijām.

Svētdien, 5. decembrī, bija plašai tautiešu sabiedrībai pasaulē atklāta informatīva sēdes diena, savukārt pirmdien, 6. decembrī, – sēde valdei kopā ar sadarbības partneriem.

“Jā, diemžēl atkal esam spiesti sanākt kopā attālināti Zoom platformā,” teica Kristīne Saulīte, PBLA priekšsēde. “Kaut arī visi esam noguruši no attālinātajām sēdēm, pandēmija diktē savus noteikumus – sanācām attālināti, bet plānojām tikšanos tā, lai pirmā diena būtu informatīva un iedvesmojoša visai sabiedrībai, bet otrā diena veltīta iekšējām lietām un kopējiem projektiem ar sadarbības partneriem,” uzsvēra priekšsēde.

Pirmajā dienā pēc informatīva ziņojuma par PBLA darbību notika diskusija par diasporas gatavošanos un iesaisti gaidāmajās 14. Saeimas vēlēšanās, kurās piedalījās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēde Kristīne Bērziņa, neatkarīgā žurnāliste Inga Spriņģe, ĀM konsulārā departamenta direktore Agnese Saliņa. Sarunu vadīja žurnāliste Arta Skuja. Tāpat pirmajā dienā notika diskusija par Dziesmu svētku tradīcijas uzturēšanu ārpus Latvijas – gaidāmajiem Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem Minesotā, ASV, nākamvasar gaidāmajām kultūras dienām Eslingenā, Vācijā un par latviešu kultūras tradīciju uzturēšanu pasaulē. Piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte un diasporas svētku rīkotāji pasaulē. Sarunu vadīja Eva Johansone, LTV Kultūras ziņu žurnāliste.

Valdei un tautiešiem pasaulē akustiskā folkgrupa “Rahu the Fool” sniedza līksmu muzikālu priekšnesumu.

Sēdes otrā diena, pirmdien. 6. decembrī bija veltīta PBLA sadarbībai ar dažādām Latvijas valdības iestādēm un ministrijām, kā arī apvienības iekšējiem jautājumiem – budžetam, statūtiem un nākotnes plāniem. Sēdē piedalījās Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un ĀM Diasporas lietu vēstniece Elita Gavele, kā arī PBLA dalīborganizāciju vadītāji. Notika diskusija par valsts atbalstu diasporai, kurā piedalījās Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda un Latviešu Valodas aģentūras pārstāvji. 

Valde atbalstīja šādas rezolūcijas, kas iezīmē apvienības šī gada un nākamā gada darbības virzienus:

1. Latvijas valsts drošības sargāšana un stiprināšana

PBLA valde aicina tās dalīborganizācijas turpināt iestāties par Latvijas valsts drošību savās mītnes zemēs, uzturot kontaktu ar politiķiem, veidojot latviešu sabiedrības informācijas tīklus un visos veidos informējot mītņu zemju sabiedrības par Latvijas un Baltijas valstu centieniem drošības un demokrātijas uzturēšanā.

2. Dalība 14. Saeimas vēlēšanās

PBLA valde aicina tās dalīborganizācijas un Latvijas pilsoņus visā pasaulē aktīvi sekot līdzi politiskajai situācijai Latvijā, iesaistīties un rīkot diskusijas ar Latvijas politiskajām partijām, gādāt par personas dokumentu derīgumu ar mērķi aktīvi piedalīties Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanās 2022. gada 1. oktobrī.

3. Latviešu kultūras tradīciju uzturēšana

Apzinoties COVID – 19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu negatīvo ietekmi uz pasaules latviešu organizētās sabiedrības darbību un kopā būšanu, PBLA valde aicina latviešu organizācijas pasaulē iespēju robežas rīkot un atbalstīt klātienes un attālinātus kultūras pasākumus – Vispārējos dziesmu svētkus, Kultūras dienas, koru koncertus un deju kopu darbību, lai latviskās kultūras tradīcijas ārpus Latvijas neapsīktu. PBLA aicina katru latviešu sabiedrības locekli atbalstīt latvisko kultūru ar savu personīgo līdzdalību klātienē vai attālināti biļešu iegādi vai ziedojumiem latviešu sabiedriskajiem pasākumiem.

4. Latviskās izglītības turpināšana

Apzinoties COVID – 19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu negatīvo ietekmi uz pasaules latviešu organizētās izglītības struktūru un skolu darbu, PBLA aicina latviešu skolas un to administratorus visā pasaulē pēc iespējas uzturēt skolu darbu klātienē vai attālināti, kā arī aicina bērnu vecākus turpināt gādāt par savu bērnu latvisko izglītību.

5. Latvijas tautsaimniecības attīstība

PBLA valde aicina dalīborganizācijas, Ārlietu ministriju un Latvijas Investīciju attīstības aģentūru (LIAA), ar sadarbības partneriem, tai skaitā LatCham un Red Jackets, turpināt atbalstīt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un palīdzēt Latvijas uzņēmējiem attīstīt biznesa sakarus starp pasaules un Latvijas uzņēmējiem, īpašu uzmanību pievēršot latviešu izcelsmes uzņēmēju sadarbības tīkla attīstīšanai PLEIF un citos formātos.

6. Trimdas arhīvu saglabāšana

PBLA aicina diasporas organizācijas pasaulē sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām turpināt darbu pie diasporas arhīvu apzināšanas, izpētes un saglabāšanas, lai nākamajā darbības gadā apkopotu un digitalizētu trimdas centrālo organizāciju, tai skaitā PBLA arhīvu materiālus.

 

Valde apstiprināja PBLA budžetu 2022. gadam un vienojās, ka šī gada decembra otrajā pusē elektroniski notiks PBLA vadības vēlēšanas.

(PBLA pārstāvniecība)

 

Valdes sēdes video

PBLA gadskārtējās darba sēdes atklāšana un ziņojums “Paveiktais un ieplānotais PBLA darbībā”

 

Diskusija “Ceļā uz 14. Saeimas vēlēšanām”, izmaiņas likumā – vēlētāju reģistra ieviešana un atvieglinājumi balsošanai pa pastu. CVK priekšsēde Kristīne Bērziņa, Re:Baltica žurnāliste Inga Spriņģe, ĀM konsulārā departamenta direktore Agnese Saliņa. Sarunu vada žurnāliste Arta Skuja.

 

Diskusija “Latviešu Dziesmu un deju svētku, kultūras dienu un citu tradicionālo pasaules latviešu kultūras tradīciju uzturēšana”

Piedalās Ansis Vīksniņš (Zoom), ASV latviešu dziesmu svētku RK priekšsēdis, Ilze Atardo (Zoom/Itālija), Sarmīte Pāvulēna, LNKC pārstāve, Iveta Grava, Dziesmu svētku fonda pārstāve. Sarunu vada TV žurnāliste Eva Johansone.

 

Latvijas Valsts atbalsts diasporai un abpusējā sadarbība. Uzruna: ĀM Parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica
Diskusija: Elita Gavele, Ārlietu ministrijas Diasporas vēstniece, Gunta Robežniece, Kultūras ministrija; Reinis Lasmanis, SIF; Iveta Grīnberga, IZM un Aija Otomere, LVA.