Noslēdzies LVA un PBLA ikgadējais konkurss diasporas skolu atbalstam

14.05.2021

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padome (IP) veikusi finansējuma sadali latviešu skolām ārpus Eiropas. Šogad, tāpat kā aizvadītajā gadā, latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām ārpus Eiropas bija pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” 44 820 EUR apmērā.

2021. gada konkursā PBLA IP izvērtēja pieteikumus no 19 latviešu skolām. Kopējā pieprasījumu summa krietni pārsniedza pieejamos līdzekļus. Izvērtējot pašreizējos Covid-19 pandēmijas apstākļus, kuros darbojas visas diasporas skolas, un konsultējoties ar LVA diasporas izglītības speciālistiem, PBLA IP pieņēma lēmumu apmierināt teju visus pieprasījumus, kas atbilda konkursa nolikumam. Iztrūkstošā naudas summa – 13 991 EUR – tika pārvirzīta no cita konkursa, kura mērķis bija izglītojošu pasākumu nodrošināšana latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai ārpus Eiropas un kam kopumā bija paredzēti 37 800 EUR.

Tā kā pandēmijas dēļ klātienes pasākumi nevar notikt, tika lemts skolu pieprasīto finansējumu piešķirt tām pilnā apmērā, bet izglītojošo pasākumu līdzfinasējumam saglabāt 23 809 EUR. Kopā skolām šajā gadā ir piešķirts finansējums 58 811 EUR apmērā. PBLA IP lēma atbalstīt 11 ASV latviešu skolas ar 41 208 EUR, sešas Austrālijas latviešu skolas, tai skaitā vienu jaunizveidotu latviešu skolu Jaunzēlandē, ar 13 263 EUR un divas Kanādas latviešu skolas ar 4340 EUR.

LVA un PBLA konkurss diasporas skolu finansiālā atbalsta sadalei notiek katru gadu, un tas sniedz nozīmīgu atbalstu latviešu skolu darbam ārvalstīs. Par piešķirtajiem līdzekļiem tiek iegādāti mācību un metodiskie līdzekļi, tehniskais aprīkojums, kancelejas preces, kā arī segti telpu īres un apdrošināšanas izdevumi – atkarībā no katras skolas vajadzībām.

Konkursam “Diasporas skolu finansiālā atbalsta nodrošināšana ārpus Eiropas” bija aicinātas pieteikties latviešu diasporas skolas ārpus Eiropas, kas atbilst finansējuma saņēmēju atlases kritērijiem. Konkurss neattiecās uz Krievijas Federācijas, Gruzijas, Turcijas, Baltkrievijas un Ukrainas latviešu diasporas skolām.

 

Finansējumu saņēmušās latviešu diasporas skolas ārpus Eiropas

Valsts Skolas nosaukums Summa (EUR)
ASV Bostonas latviešu skola 5413
ASV Jonkeru (Ņujorkas) latviešu skola 4994
ASV Krišjāņa Barona latviešu skola Čikāgā 4590
ASV Losandželosas latviešu skola 4998
ASV Mineapoles un Sentpaulas latviešu skola 2763
ASV Ņudžersijas (Ņujorkas) latviešu skola 5000
ASV Rietumkrasta vasaras vidusskola „Kursa” 5000
ASV Ročesteras latviešu skola 600
ASV Sandiego latviešu skola 1200
ASV Sietlas latviešu skola 4700
ASV Vašingtonas, D.C., latviešu skola 1950
Austrālija Adelaides latviešu skola 1300
Austrālija Annas Ziedares vasaras vidusskola 2752
Austrālija Melburnas latviešu bērnudārzs „Daina” 2211
Austrālija Melburnas latviešu „Daugavas skola” 5000
Austrālija Kanberas latviešu skola 1200
Jaunzēlande Oaklandes latviešu skola 800
Kanāda Montreālas latviešu skola 800
Kanada Toronto latviešu skola  3540
58 811 EUR

 

Raits Eglītis
PBLA Izglītības padomes izpilddirektors