Maiņas Latvijas Brīvības fonda vadībā

26.01.2018

Latvijas Brīvības fonds, organizācija, kas finansē Pasaules brīvo latviešu apvienības darbību, nule kā piedzīvojis vadības un paaudžu maiņu. Pēc 10 gadu brīvprātīga darba LBF padomes priekšsēdis Jānis Lucs šodien formāli nodeva fonda vadību Robertam Kukainim.

Četru stundu ilgās vadības maiņas tikšanās laikā tika pārrunāti 23 darba kārtas punkti, sākot ar LBF struktūru, mērķiem un stratēģiju un beidzot ar statūtiem, ziedojumu pieņemšanas vadlīnijām un arhīvu saglabāšanu. Tajā piedalījās arī  PBLA valdes kasieris Jānis Grāmatiņš un  PBLA izpilddirektors un ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis un LBF/ PBLA grāmatvede Baiba Dolinska. Tikšanos protokolēja ALAs Informācijas lietvede Ilze Garoza.

R. Kukainis strādā Michelin North America, Grīnvillē, Dienvidkarolīnā, ASV, kur attīsta servisa pakalpojumus kompānijas klientiem. Viņš ir Latvijas Republikas goda konsuls Dienvidkarolīnā.

R. Kukainis ir beidzis Michigan State University Honors College. Vēlāk ieguvis Master of Business Administration grādu Thunderbird  School of International Management, Fīniksā, Arizonā.

Latviešu sabiedrībā Roberts Kukainis ir bijis Amerikas latviešu jaunatnes apvienības priekšsēdis un Daugavas vanagu apvienības Detroitā valdes sekretārs. Absolvējis Gaŗezera Vasaras vidusskolu un Detroitas latviešu skolu.

R. Kukainis kopā ar sievu Lieni Kukaini audzina trīs dēlus – Lauri Ūsiņu, Miku Jumi un Vili Mārtiņu. Kukaiņu ģimene iespēju robežās organizē un satur kopā Dienvidkarolīnas latviešu sabiedrību.