Mācību materiālu meklētājam “Sietiņš” – viena gada jubileja

12.09.2022

2021. gada 1. septembrī dienasgaismu internetā ieraudzīja Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu veidotais mācību materiālu meklētājs “Sietiņš”. Tas ir diasporas skolu materiālu katalogs ar meklēšanas iespējām, kas brīvi pieejams jebkuram interesentam vietnē https://sietins.lv/.

Savu parādīšanos “Sietiņš” sāka ar tūkstoš vienībām, taču gada vecumā tajā ir jau vairāk nekā 7500 vienību. Katra vienība ir norāde uz internetā brīvi pieejamiem latviešu valodas, vēstures, kultūras, dabas un ģeogrāfijas un dažu citu mācību priekšmetu apguves materiāliem.

“Sietiņš” ievērojami atvieglo nepieciešamo mācību materiālu atrašanu, jo tos iespējams atlasīt pēc tematiem, mācību sfērām, valodas prasmēm un apguves līmeņiem, vecuma grupām un vairākiem citiem kritērijiem, un to atrašanu neietekmē lietotāja IP adrese. Piemēram, meklējot 3.klasei piemērotus folkloras materiālus par Mārtiņiem, uzrādīsies 37 rezultāti, ko vēl iespējams atsijāt pēc valodas prasmes, līmeņa un izmantojuma veida.
Pašlaik “Sietiņā” jau apkopoti daudzi Amerikas Latviešu apvienības, Latviešu valodas aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un citu uzticamu mācību satura veidotāju speciālistu gatavoti materiāli. Ieskaties https://sietins.lv/ un izsijā sev noderīgu mācību materiālu graudu!

Projekts tapis un tiek pilveidots Sabiedrības Integrācijas fonda konkursa “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” finansējumu EUR 15 000 apmērā.

(PBLA pārstāvniecība)