Izsludināts atklāts projektu pieteikumu konkurss diasporas organizāciju atbalstam

19.01.2022

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros. Programmā pieejamais atbalsta finansējums diasporas līdzdalības projektu realizācijai ir 179 120 EUR un tajā var pieteikties diasporas latviešu organizācijas.

Konkursa mērķis ir veicināt diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu, stiprinot nacionālo identitāti un diasporas pašorganizēšanos. Konkursam aicinātas pieteikties tās NVO, kuru darbība ir saistīta ar diasporas interešu pārstāvību. Konkursā viens projektu iesniedzējs var iesniegt divus projektu pieteikumus. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 15 000 EUR. Projekta aktivitātes jāīsteno diasporas mītnes zemēs, Latvijā vai tiešsaistes formātos.

“Stiprinot diasporas NVO, mēs sekmējam pilsoniskās līdzdalības iespējas mūsu tautiešiem ārvalstīs. Visiem zināms, ka 2022.gadā būs Saeimas vēlēšanās, un šis jautājums ir aktuāls arī diasporai. Stipras latviešu kopienas ārvalstīs pamats ir tās saliedētība un pastāvīga kontaktu uzturēšana starp diasporas locekļiem un Latviju, iesaistoties diasporas pasākumos, organizācijās un grupās. Ar diasporas NVO projektu palīdzību tiks stiprināta ārvalstīs mītošo latviešu nacionālā identitāte un veicināta pilsoniskā līdzdalība, interešu pārstāvība un iesaiste Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā, kultūrā, kā arī valsts pārvaldē, tā palielinot remigrācijas iespēju tiem, kas labprāt atgrieztos,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem, Diasporas konsultatīvās padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem. Komisijas sastāvā ir arī SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 14. februāris, pulksten 12.00. Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 28.janvārī plkst. 11.00 notiks informatīvais seminārs SIF Facebook lapā, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi“.

Zane Jēkabsone
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 22811020
E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv