Trīsreiztrīs pasaulē 2020. gada pārskats

2020. gadā COVID 19  dēļ 3×3 visur, izņemot Austrāliju, notika tiešsaistē.  Līdz ar to bija neiespējami vienmēr apzināt precīzo dalībnieku skaitu.  Uzdotie skaitļi ir aptuveni.  Jāuzsver, ka programmas bija ļoti  labi izkārtotas, un to nozīme 3×3 saimes kopības sajūtas radīšanā bija neatsverama.  Zoom vidē jebkurā 3×3 varēja piedalīties dalībnieki no jebkuras valsts!  Kaut attālināti, 3×3 darbojās veiksmīgi!

Austrālijāno 2. – 8. janvārim paredzētais saiets bija jāsaīsina un meža ugunsgrēku dēļ jānotura Melburnas Latviešu namā.  Saietu vadīja Arturs Landsbergs un tajā piedalījās 47 dalībnieki.

Latvijā no 3. jūnija – 29. jūlijam  reizi nedēļā notika vakara  programmas, (kopā 8) kurās viesojās dažādi lektori.   Vienu vakaru notika “Brīvais mikrofons” – dalībnieku talantu skate.   No 11. jūnija – 19. jūlijam reizi nedēļā notika ģimeņu seminārs, kurā piedalījās +/- 16 dalībnieki.   No oktobra vidus ir paredzēts vēl viens ģimeņu seminars.  Virtuālo programmu organizēja un vadīja Ilva Mieze, Elīza Barkāne un Inese Grīnvalde un tajā piedalījās 342 dalībnieki.

Lielbritānijā nometne angļu valodā notika no 26. jūlija – 1. augustam.  Virtuālā programma bija intensīva un interesanta.  Nometni vadīja Ingrīda Dzeriņa ar palīgiem un tajā bija 48 dalībnieki.  Saiets latviešu valodā nenotika.  Trīsreiztrīs rokdarbnieces ada siltas dāvaniņas jaundzimušajiem Latvijas slimnīcās.

ASV – Garezerā nometne notika no  2. – 8. augustam.  Virtuālās programmas  dienas kārtība līdzinājās parastajām programmām, tikai bērnu nodarbības nebija tik plašas.  Nometni vadīja Māra Linde, Maija Zaeska un Daiga Rūtiņa un tajā piedalījās 136 dalībnieki.  Garezera 3×3 arī rīkoja sadziedāšanos Zoom vide,  no 1. maija – 3. jūlijam,  kurā piedalījāS ap 40 dalībnieku.  Iznāca arī nometnes avīzē.  Katskiļos – nometne notika no 5. – 9. augustam.  Virtuālajā programmā katru dienu viesojās kāds lektors.  Nometnē bija 97 dalībnieki un to vadīja Laila Medne, Ingrīda Jansone, Māra Ast un Ilze Kancāne.  Divas lekcijas bija kopīgas abām nometnēm.

Īrijā no 10. – 14. augustam ik vakaru   viesojās kāds lektors.   Saietu vadīja Zane Kažotniece un tajā kopumā piedalījās 195 dalībnieki.  No 28. jūlija – 1. septembrim   reizi nedēļā notika  ģimeņu seminārs, kurā piedalījās 6 ģimenes.  No 30. marta – 30. jūnijam 3×3 ietvaros tika iedziedātas un FB publicētas Spēka dziesmas.

Norvēģijā – 3×3  ietvaros no 2. septembra –  7. oktobrim ik nedēļu notika ģimeņu seminārs, kurā piedalījās +/- 8 dalībnieki.  3×3 nodarbības organizeja Ilga Švāne un Ieva Žagare.  29. augustā notika seminārs “Tēva un mātes loma cilvēka (bērna)identitātes un personības veidošanā”, ko vadīja Inese un Jānis Atis Krūmiņi.

3×3 pateicās LV Kultūras ministrijai par piešķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.  Kā vienmēr, vislielākā pateicība pienākās visiem 3×3 darbiniekiem, kuri šogad darbojās apbrīnojami radoši, ar izcilu atbildības sajūtu, atdevi un sajūsmu.

Informācija par 3×3 atrodama www.3×3.lv un  dažādo zemju FB lapās.

2021. gadā, šobrīd jau tiek plānotas nometnes/saieti

Kalnos
Maltā
Lielbritānijā angļu valodā
Īrijā
Garezerā
Katskiļos

 

Līga Ruperte
3×3 globālā koodinatore, PBLA IP locekle