Diasporas konsultatīvās padomes sēde, piektdien, 17. jūlijā plkst. 14:00, aicina pievienoties tiešraidē

16.07.2020

17. jūlijā Ārlietu ministrijā notiks Diasporas konsultatīvās padomes sēde, kura norisināsies attālināti. Tajā piedalīsies valsts un pašvaldību iestāžu, diasporas organizāciju, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Padomes sēdi vadīs padomes priekšsēdētājs, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza.

Padomes sēdē plānots ievēlēt Diasporas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku no padomes locekļu vidus, kuri pārstāv diasporas organizācijas, biedrības un nodibinājumus. Darbakārtībā tiks apspriesta informācija par iestāžu papildu budžeta pieprasījumiem 2021.-2023. gadam diasporas politikas iniciatīvām, kas tiks nodoti valdībai un Saeimai kopējā valsts budžeta izskatīšanas procesā.
Dalībnieki diskutēs par politikas plānošanas dokumenta projektu “Plāns darbam ar diasporu 2021.‑2023. gadam”. Plāns ir strukturizēts atbilstoši četriem Diasporas likumā noteiktajiem rīcības virzieniem:
* latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas;
* diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana;
* diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā;
* atbalsts remigrācijai.
Tāpat tiks diskutēts arī par iespējām veicināt personas apliecību (eID) lietošanu diasporā, lai paplašinātu pieeju valsts sniegtajiem e-pakalpojumiem un e‑paraksta lietošanai.
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma tiks skatīts jautājums par Diasporas pārstāvja dalību Latvijas Zinātnes padomes (pastāvīgajā) konsultatīvajā padomē.
Sēdes tiešraidi no pulksten 14.00 (pēc Latvijas laika) būs iespējams skatīties Ārlietu ministrijas mājaslapā.