Dažādu nozaru profesionāļi aicināti piedalīties „Pasaules latviešu mentoringa programmā”

20.05.2015

Lai veicinātu Latvijas jauno uzņēmēju un profesionāļu izaugsmi, Pasaules Brīvo latviešu apvienība aicina Latvijas izcelsmes biznesa līderus, uzņēmējus un dažādu nozaru speciālistus pievienoties “Pasaules latviešu mentoringa programmai”, kuras mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi starp dažādu nozaru speciālistiem pasaulē un jaunajiem profesionāļiem Latvijā.

Pasaules latviešu mentoringa programma ir pilotprojekts, kas tiek realizēts sasaistē ar 2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, kas notiks Rīgā šī gada 10. jūlijā. Dalība mentoringa programmā ir balstīta uz brīvprātības pamata. Tā paver vienreizēju iespēju ārpus Latvijas dzīvojošajiem uzņēmējiem un profesionāļiem ar minimālu laika ieguldījumu dot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē caur pieredzes nodošanu Latvijas jaunajiem profesionāļiem, kuri būs tie, kas cels Latvijas ekonomiku nākotnē.

Ja esat gatavs veltīt dažas stundas mēnesī sarunai ar personu, kam tieši Jūsu pieredze var noderēt, rakstiet uz adresi: forums@ieguldilatvija.lv. Plašāka informācija par Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu un tā mērķiem atrodama mājas lapā: www.ieguldilatvija.lv. Jāatzīmē, ka, lai piedalītos Mentoringa programmā, tās dalībniekiem nav obligātie jāpiedalās pašā forumā. Konsultācijas iespējams organizēt, izmantojot mūsdienu saziņas līdzekļus.