Darbs pie XII Latvijas Skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas aktīvi turpinās

10.06.2020

Svētki ir pārcelti uz 2020. gada 5. – 11. jūliju, bet darbs pie svētku sagatavošanas aktīvi
turpinās! Valsts izglītības satura centrs strādā, lai nodrošinātu interešu izglītības un Dziesmu
un deju svētku procesu. Svētku rīkotāji saka paldies visiem vadītājiem, dalībniekiem un
ģimenēm par sapratni un atbalstu šajā laikā, jo visu šo laiku tiek plānota pārcelto XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošana! Latviešu diasporas bērnu kolektīvi ceļā
uz svētkiem: koordinatore Aiga Vasiļevska, aiga.vasilevska@lnkc.gov.lv. Dalībai svētkos
gatavojas: 3 kori (Īrija, Norvēģija, Austrālija) koru koncertam Mežaparka Lielajā estrādē; 5
tautas deju kolektīvi (Īrija, Vācija, Beļģija, Lielbritānija) tautas deju lielkoncertam un
koncertiem Vērmanes dārzā; 6 folkloras kopas (Nīderlande, Norvēģija, Beļģija, Francija,
Luksemburga, Spānija); 1 tautas deju kolektīvs (Lielbritānija) tikai koncertiem Vērmanes
dārzā; 2 ansambļi (Austrija, Vācija) koncertiem Vērmanes dārzā. 438 bērni un jaunieši, 49
pieaugušie – 486 dalībnieki. Ap 340 dalībniekiem vēlas izmantot svētku rīkotāja piedāvātās
nakšņošanas iespējas. 9 kolektīvi piedalījās arī iepriekšējos XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos 2015. gadā.

Aiga Vasiļevska, LNKC Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore)