AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU 58 KULTŪRAS DIENAS IR SĀKUŠĀS!

26.12.2021

Aicinām uz jau 58. Austrālijas latviešu Kultūras dienām!

Pirmās Kultūras Dienas notika 1951. gadā. Tradicionāli Kultūras Dienas notiek gada nogalē starp Ziemassvētkiem un Jaungada vakaru. Tas bija veids, kā pēckara trimdas latvieši varēja sazināties savā starpā, savās jaunajās mājās Austrālijā, un uzturēt savas kultūras tradīcijas.

Vairāk nekā pusgadsimtu vēlāk Kultūras Dienas tagad ir veltītas ne tikai latviešu kultūras uzturēšanai, bet arī  Austrālijas multikulturālisma svinēšanai, aicinot sadarboties Latvijas un Austrālijā dzīvojošos latviešu māksliniekus.

2021. gada Kultūras Dienu programma ir piepildīta ar pasākumiem, kas domāti visiem ­- no 0 līdz 100+ gadiem. Mēs ne tikai svinēsim Latvijas talantīgo mākslinieku darbu, bet arī to, ko rada talantīgie Austrālijas latvieši, kas darbojas kā profesionāli vai daļēji profesionāli mūziķi, komponisti, grafiskie dizaineri, tekstilmākslinieki vai ir iesaistīti daudzās citās jomās.

Tomēr Kultūras Dienas ir domātas visiem, un tās rada iespēju piedalīties ikvienam, kas aizraujas ar Latvijas kultūru vai kam vispār interesē māksla, mūzika, teātris, dzeja u.t.t. Varbūt jūs vēlaties piedalīties mūsu dzejas “slamu” naktī, iemācīties dziedāt tradicionālās tautas dziesmas, griezties polkas solī mūsu danču vakarā vai nākt un dziedāt mūsu kopkora koncertā, kur kopā pulcēsies vairāk kā 200 dziedātāji, lai uzmundrinātu skatītājus.

Visi AL58KD koncerti un pasākumi notiks Sidnejas Latviešu Namā klātienē, bet dažos pasākumos varēs pieslēgties arī virtuāli.

AL58.KD Rīcības komiteja