Andŗa Ritmaņa radošas nākotnes piemiņas balva 2021.g.

02.01.2022

Dr. Andris Ritmanis (1926-2018) pēc amata bija ārsts, bet dvēselē – dedzīgs latvietis.  Šī dvēsele izpaudās ne tikai aktīvā sabiedriskā darbā, to starpā rīkojot 2×2 nometnes un ASV Rietumkrasta dziesmu svētkus, bet arī patriotiskā dzejā.  No simtiem darbu, varam izcelt pazīstamāko: “Manai tautai”.  Dzeja, ietērpta vecākas meitas Brigitas mūzikā, Ievas Akurāteres izpildījumā kļuva par Latvijas atmodas laika himnu.  

Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai,
Saved to mājās pie Daugavas krastiem,
Saved to mājās.

Pēc Andŗa Ritmaņa nāves, ģimene un labvēļi saziedoja līdzekļus nodibināt “Andŗa Ritmaņa radošās nākotnes piemiņas fondu”, kurš piešķir balvas daiļradiem ārpus Latvijas dzejā un mūzikā.  Balva atrodas PBLA Kultūras fonda un padomes paspārnē, un par laureātu izraudzīšanu gādā Andŗa un Asjas Ritmaņa bērni Brigita, Alberts un Lolita, komitejā kalpojot arī trīs pārstāvi no PBLA KF&P.  Bez diploma un naudas balvas, laureāti saņem ASV rotkaļa Andŗa Rūtiņa darināto nozīmi sudrabā.

Pirmās balvas tika pasniegtas XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā (2019.g.) kopkoŗa koncertā komponistam/čellistam/rīkotājam Jurim Ķeniņam un dzejniecei/māksliniecei/sabiedriskai darbiniecei Sarmai Muižniecei Liepiņai.

2021.g. balva būs piešķirta 58. Austrālijas Latviešu Kultūras dienās Sidnejā komponistei Ellai Mačēnai.

Apdāvinātā un ražīgā Austrālijas latviete Ella Mačēna ir dzimusi 1991.g., un viņas skaņdarbi ir jau pieredzējuši pirmatskaņojumus Austrālijā, Latvijā un Kanadā.  58. Kultūras dienās arī būs jauns Ellas skaņdarbs.  Ellai šobrīd ir rokās pilnas ar pasūtījumiem, bet arī māca kompozīciju un mūzikas teoriju Sidnejas universitātē, un Sidnejas Konservatorijā (Sydney Conservatorium of Music).

Ellas daiļrade uzrunāja komponistus Lolitu Ritmani un Juri Ķeniņu, PBLA KF&P valdes priekšsēdi, kā aizkustinoša, skanīga, krāšņa, svaiga, un pirmklasīgi nostrādāta.

Komponiste pati par “latviskumu” savos skaņdarbos saka (intervijā avīzē “Laiks”) “Latvijas melodijas, folkloras melodijas ietek manās mūzikas kompozīcijās.  Cilvēki bieži saka – manā mūzikā varot sajust īstu latviešu sajūtu, un ne vienmēr tā ir mūzika ar vārdiem.”

PBLA Kultūras fonds un padome apsveic Ellu Mačēnu par šo izpelnīto godu, un novēla ražīgu nākotni, sevišķi komponējot latviešiem.  Turpini spīdēt!